::: มุ่งพัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อโครงข่ายทางสู่มาตรฐานทางหลวงชนบทและบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

 

โครงการฝึกอบรม
สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อปท.)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

** ส่งใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 **
หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ : 086-2474912 หรือ แฟกซ์ใบสมัคร : 044-370731 , 044-370732-5 ต่อ 114
หรือ E-mail : gut2516@gmail.comโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการงานทางและสะพาน สำหรับบุคลากรของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีงบประมาณ 2558 08-Dec-2014
เอกสารแนะนำการฝึกอบรมของกรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 08-Dec-2014
หนังสือ เรื่องโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการงานทางและสะพาน สำหรับบุคลากรของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2558 08-Dec-2014
ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
08-Dec-2014
     
 

คลีนิคช่าง

 
คู่มือ สืบค้นข้อมูลราคาวัสดุท้องถิ่น 18-Mar-2015
     
     

 


  กลับหน้าหลัก  

สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)
เลขที่ 224  หมู่ที่ 7  ถ.มิตรภาพ-หนองปลิง  ต.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา   30000
โทร. 0-4437-0732-7       โทรสาร. 0-4437-0731