::: มุ่งพัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อโครงข่ายทางสู่มาตรฐานทางหลวงชนบทและบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

แผนที่ทางเลี่ยงช่วงเทศกาล


1. สายนม.4008 แยกทล.2148 - บ้านปะคำ อำเภอด่านขุนทด, พระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา เป็นทางเลี่ยง Bypass เพื่อลดปัญหาจราจร

เส้นทางเลี่ยงสายทางอื่นๆ คลิก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)
เลขที่ 224  หมู่ที่ 7  ถ.มิตรภาพ-หนองปลิง  ต.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา   30000
โทร. 0-4437-0732-7       โทรสาร. 0-4437-0731