::: มุ่งพัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อโครงข่ายทางสู่มาตรฐานทางหลวงชนบทและบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน


พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540คู่มือการปฏิบัติศูนย์ข้อมูลข่าวสาร KM-D 06-Aug-2015
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 06-Aug-2015


   

  กลับหน้าหลัก  

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)
เลขที่ 224  หมู่ที่ 7  ถ.มิตรภาพ-หนองปลิง  ต.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา   30000
โทร. 0-4437-0732-7       โทรสาร. 0-4437-0731