::: มุ่งพัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อโครงข่ายทางสู่มาตรฐานทางหลวงชนบทและบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน


การจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ 2553
( Knowledge Management : KM)

ของ  สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)  ประเด็น : การให้ประชาชนร่วมสังเกตขั้นตอนการก่อสร้างทาง   โปสเตอร์ : การประชาสัมพันธ์การให้ประชาชนร่วมสังเกตขั้นตอนการก่อสร้างทาง
  ประเด็น : ยุทธศาสตร์ 4S กับงานบำรุงรักษาและอำนวยความปลอดภัย   โปสเตอร์ : การประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ 4S กับงานบำรุงรักษาและอำนวยความปลอดภัย
 ประเด็น : การควบคุมคุณภาพการก่อสร้างงานทาง   โปสเตอร์ : การประชาสัมพันธ์การควบคุมคุณภาพการก่อสร้างงานทาง

    การดำเนินการประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ประจำปีงบประมาณ 2553  (Knowledge Mangement)  ตามแผนการจัดการความรู้ของกรม
งานดิน งานท่อกลม คสล. งานเครื่องหมายจราจร
งานรองพื้นทาง (ลูกรัง) งานรองพื้นทาง (หินคลุก) งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต
   
งานผิวทางเคพซีล  

   รูปภาพประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ประจำปีงบประมาณ 2553  (Knowledge Mangement)  ตามแผนการจัดการความรู้ของกรม

โดย : คณะทำงานเพื่อปฏิบัติภารกิจตามข้อเสนอการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 4.1  
15-Sep-2010   

  กลับหน้าหลัก  

สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)
เลขที่ 224  หมู่ที่ 7  ถ.มิตรภาพ-หนองปลิง  ต.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา   30000
โทร. 0-4437-0732-7       โทรสาร. 0-4437-0731