จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


อากาศวันนี้

::: มุ่งพัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อโครงข่ายทางสู่มาตรฐานทางหลวงชนบทและบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

 

ความเสียหายจากการก่อสร้างถนนรุกล้ำที่ดินของประชาชน
16-Dec-2014

สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุม ผู้บริหารระดับสูง ผ่านระบบ Vdo Conference
21-Jan-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมผู้บริหาร
21-Jan-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมพิธี วันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
21-Jan-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมพิธี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
21-Jan-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมมาตรการ การดำเนินการปรับลดค่าก่อสร้างของหน่วยงาน
ภาครัฐ ผ่านระบบ Vdo Conference

21-Jan-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม นางปาริชาต คชรัตน์
ลงพื้นที่ตรวจราชการในส่วนภูมิภาค

21-Jan-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) มอบทุนการศึกษาและมอบของขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาต
21-Jan-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมให้การต้อนรับ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจราชการ
07-Jan-2015

ดูข่าวกิจกรรมของสำนักฯ ย้อนหลัง  click ที่นี่

สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สายบ้านหนองนา - ลำปลาบมาศ
21-Jan-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน " สายแยก ทล.2369 - บ้านเต็งเตี๊ย
07-Jan-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สายแยก ทล.3462
บ้านโคกน้อยโนนสมบูรณ

26-Sep-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สายแยก ทช.นม.3127 - บ้าน
ทุ่งสว่าง

19-Sep-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สายแยก ทล.201 - บ้านเขว้า
18-Sep-2014

สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "บทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการ
ทางหลวงท้องถิ่น

21-Jan-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรบหลักสูตร "บทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการ
ทางหลวงท้องถิ่น

21-Jan-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การควบคุมงานก่อสร้างทางและสะพาน"
30-Jul-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "ด้านสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคางานทางและสะพาน
18-Jul-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การประมาณราคางานทาง" วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2557
09-Jul-2014


ทชจ.นครราชสีมา จัดรายการวิทยุ "หมอทาง"
30-Jan-2015
ผอ.ทชจ.นครราชสีมา เข้าร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่
29-Jan-2015
ทชจ.นครราชสีมา ร่วมงาน กีฬาหน่วยงานราชการสัมพันธ์
29-Jan-2015
ผอ.ทชจ.ชัยภูมิ ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดหาทุน สร้างหอพญาแล
29-Jan-2015
ทชจ.นครราชสีมา จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
28-Jan-2015

ดูข่าวกิจกรรมของ ทชจ. ย้อนหลัง  click ที่นี่
สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)
เลขที่ 224  หมู่ที่ 7  ถ.มิตรภาพ-หนองปลิง  ต.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา   30000
โทร. 0-4437-0732-7       โทรสาร. 0-4437-0731