จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Facebook/Nmgames


อากาศวันนี้

::: มุ่งพัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อโครงข่ายทางสู่มาตรฐานทางหลวงชนบทและบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

 

สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "ด้านสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคา
งานทางและสะพาน"

23-Apr-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการทางหลวงชนบท ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557
ทชจ.ชัยภูมิ

17-Apr-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการทางหลวงชนบท ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557
ทชจ.นครราชสีมา

17-Apr-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการทางหลวงชนบท ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557
ทชจ.สุรินทร์

17-Apr-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการทางหลวงชนบท ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557
ทชจ.บุรีรัมย

17-Apr-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมพิธีปล่อยขบวนรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2557
และพิธีปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกน้ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง จังหวัดนครราชสีมา

10-Apr-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมพิธีรดน้ำขอพร ผู้ว่าราชการ จ.นครราชสีมา
10-Apr-2014
กลุ่มวิชาการฯ จัดโครงการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การออกแบบทางหลวงชนบท
10-Apr-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ สงกรานต์ขับขี่ปลอดภัย
ในโครงการ "หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย"

10-Apr-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ให้การต้อนรับ นายสุรพล ศรีเสาวชาติ วิศวกรใหญ่ด้านสำรวจและออกแบบ
ตรวจเยี่ยม สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)

10-Apr-2014

ดูข่าวกิจกรรมของสำนักฯ ย้อนหลัง  click ที่นี่

สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย แยก ทล.238-บ้านคูเมือง อ.คง จ.นครราชสีมา  
20-Oct-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย ทล.2160-บ้านดอนรี อ.คง จ.นครราชสีมา  
20-Oct-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย แยก ทล.304-บ้านซับพลู อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  
20-Oct-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย นม.3032 บ้านซับสมบูรณ์-บ้านซับใต้ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา  
20-Oct-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย แยก ทล.201-บ้านห้วยบง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา   
20-Oct-2013ทชจ.นครราชสีมา ประชุมประจำเดือน เมษายน 2557
23-Apr-2014
ทชจ.นครราชสีมา จัดพิธีรดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ 2557
23-Apr-2014
ทชจ.นครราชสีมา ร่วมกิจกรรม "๗+๓ วันอันตราย"
23-Apr-2014
ทชจ.นครราชสีมา ร่วมพิธี เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

26-Mar-2014
ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทสีคิ้ว ซ่อมบำรุงถนนโครงข่าย
25-Mar-2014

ดูข่าวกิจกรรมของ ทชจ. ย้อนหลัง  click ที่นี่
สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)
เลขที่ 224  หมู่ที่ 7  ถ.มิตรภาพ-หนองปลิง  ต.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา   30000
โทร. 0-4437-0732-7       โทรสาร. 0-4437-0731