จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


อากาศวันนี้

::: มุ่งพัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อโครงข่ายทางสู่มาตรฐานทางหลวงชนบทและบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน....#ราคาวัสดุท้องถิ่น สามารถดูได้จากเว็บไซต์กรมทางหลวงชนบท

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
โครงการเงินกู้ ฯ (เพิ่มเติม)

27-Apr-2015
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
โครงการเงินกู้ ฯ (ตำแหน่ง นายช่างโยธา)

22-Apr-2015
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
โครงการเงินกู้เพื่อยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบทระยะเร่งด่วน (เพิ่มเติม)

21-Apr-2015
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
โครงการเงินกู้ เพื่อยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบทระยะเร่งด่วน

08-Apr-2015
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
โครงการเงินกู้ เพื่อยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบทระยะเร่งด่วน (เพิ่มเติม)

08-Apr-2015
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
โครงการเงินกู้ เพื่อยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบทระยะเร่งด่วน (เพิ่มเติม)

26-Mar-2015

 
>>>มุมความรู้
 
ระยะเวลาในการออกคำสั่งทางปกครอง
18-Mar-2015
ความเสียหายจากการก่อสร้างถนนรุกล้ำที่ดินของประชาชน
16-Dec-2014

สทช.5 (นครราชสีมา) ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการทางหลวงชนบท ของ ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทสีคิ้ว
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558

10-Apr-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมช่างควบคุมงาน
10-Apr-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมพิธี วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึก
มหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2558

10-Apr-2015
ผส.ทช.ที่ 5 ร่วมออกรายการวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
10-Apr-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมพิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

10-Apr-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) ให้การต้อนรับ นายกฤชเทพ สิมลี รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท
พร้อมคณะ เดินทางตรวจติดตามและประเมินการตรวจราชการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5

10-Apr-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดกิจกรรมพัฒนาอาคารสำนักงาน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

10-Apr-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมพิธี "วันข้าราชการพลเรือน" ประจำปี 2558
10-Apr-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมรับฟังการชี้แจง เพื่อพิจรณาวิเคราะห์ (Tows Matrix)
02-Apr-2015
ผส.ทช.ที่ 5 ร่วมออกรายการวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
02-Apr-2015

ดูข่าวกิจกรรมของสำนักฯ ย้อนหลัง  click ที่นี่

สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สายบ้านหนองนา - ลำปลาบมาศ
21-Jan-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน " สายแยก ทล.2369 - บ้านเต็งเตี๊ย
07-Jan-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สายแยก ทล.3462
บ้านโคกน้อยโนนสมบูรณ

26-Sep-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สายแยก ทช.นม.3127 - บ้าน
ทุ่งสว่าง

19-Sep-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สายแยก ทล.201 - บ้านเขว้า
18-Sep-2014

สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การควบคุมคุณภาพวัสดุก่อสร้างทาง"
02-Apr-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การสำรวจเพื่อการออกแบบทาง"
19-Mar-2015
สทช.5 (นครราชสีมา)จัดฝึกอบรมหลักสูตร "บทบาทหน้าที่คณะกรรมการตรวจการจ้างและช่างคุมงาน"

19-Mar-2015
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การควบคุมงานก่อสร้างทาง"
26-Feb-2015
สทช.ที่5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การควบคุมงานซ่อมสร้าง โดยวิธี
Pavenment In-Place Recycling

02-Feb-2015


ขทช.นครราชสีมา เข้าร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่
27-Apr-2015
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ ต.กุดน้ำใส
27-Apr-2015
ขทช.ชัยภูมิ ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง สาย ชย.3002
27-Apr-2015
ขทช.ชัยภูมิ ตรวจรับงานโครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย ชย.2004
27-Apr-2015
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมสนับสนุนรถไฟรางคู่
27-Apr-2015

ดูข่าวกิจกรรมของ ทชจ. ย้อนหลัง  click ที่นี่
สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)
เลขที่ 224  หมู่ที่ 7  ถ.มิตรภาพ-หนองปลิง  ต.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา   30000
โทร. 0-4437-0732-7       โทรสาร. 0-4437-0731