ผ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Facebook/Nmgames


อากาศวันนี้

::: มุ่งพัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อโครงข่ายทางสู่มาตรฐานทางหลวงชนบทและบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลางและพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
15-Aug-2014
   

ผอ.สบณ.ลงพื้นที่ประเมินเอกลักษณ์ ทช. ศบช.หนองกี่
28-Aug-2014
ผส.ทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) ร่วมการสัมมนาอาสาสมัครทางหลวงชนบท (อส.ทช.)
ประจำปีงบประมาณ 2557

26-Aug-2014
สทช.5(นครราชสีมา) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
สายบ้านวังโรงน้อย- บ้านหนองกระทุ่ม

26-Aug-2014
ผส.ทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมแนวทางการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
26-Aug-2014
สคล.ประชุมติดตามและแนะนำงานด้านเครื่องกล ครั้งที่ 1
26-Aug-2014
สตว.ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน
25-Aug-2014
ผอ.สบณ.ลงพื้นที่ประเมินเอกลักษณ์ ทช.ศบช.พุทไธสง สาย บร.3009 และ บร.4024
25-Aug-2014
กลุ่มวิชาการฯ ประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการจัดทำรายงาน ครั้งที่ 2
25-Aug-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมมอบนโยบายการควบคุมงาน
25-Aug-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย ทล.224-บ้านโตนด
25-Aug-2014

ดูข่าวกิจกรรมของสำนักฯ ย้อนหลัง  click ที่นี่

ทชจ.นครราชสีมา จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย นม.3126 แยก ทล.206 - บ้านสัมฤทธิ์

07-Jul-2014
ทชจ.นครราชสีมา จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย นม.3036 แยก ทล. 226 - บ้านพิมาย

07-Jul-2014
ผส.ทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) เป็นประธานการประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน"
สาย นม.1120 แยก ทล.2 - บ้านโคกไผ่

01-Jul-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สายแยก ทล.304-บ้านท่ามะปรางค์
04-Jun-2014
ผส.ทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 3
(ปัจฉิมนิเทศโครงการ)

23-May-2014

สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การควบคุมงานก่อสร้างทางและสะพาน"
30-Jul-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "ด้านสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคางานทางและสะพาน
18-Jul-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การประมาณราคางานทาง" วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2557
09-Jul-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การประมาณราคางานทาง"
วันที่ 26-27 มิถุนายน 2557

27-Jun-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างประสบการณ์การควบคุมงาน
ก่อสร้างฐานรากสะพานขนาดใหญ่

25-Jun-2014


ทชจ.นครราชสีมา ประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างถนน สาย
แยก ทล.2-บ้านมะเกลือเก่า

29-Aug-2014
ทชจ.ชัยภูมิ ร่วมการสัมมนาอาสาสมัครทางหลวงชนบท (อส.ทช.) 2557
29-Aug-2014
ทชจ.ชัยภูมิ ร่วมการสัมมนาอาสาสมัครทางหลวงชนบท (อส.ทช.) 2557
29-Aug-2014
ทชจ.ชัยภูมิ จัดประชาคมฯ โครงการยกระดับมาตรฐานทาง สายแยก ทล.2055-บ้านห้วยจันหล้า
29-Aug-2014
ทชจ.ชัยภูมิ ร่วมโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้

25-Aug-2014

ดูข่าวกิจกรรมของ ทชจ. ย้อนหลัง  click ที่นี่
สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)
เลขที่ 224  หมู่ที่ 7  ถ.มิตรภาพ-หนองปลิง  ต.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา   30000
โทร. 0-4437-0732-7       โทรสาร. 0-4437-0731