จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

::: มุ่งพัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อโครงข่ายทางสู่มาตรฐานทางหลวงชนบทและบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน....#ราคาวัสดุท้องถิ่น สามารถดูได้จากเว็บไซต์กรมทางหลวงชนบท

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งวิศวกรโยธา
25-Mar-2016
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ตำแหน่งวิศวกรโยธา
09-Feb-2016
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง วิศวกรโยธา
20-Jan-2016

ข้อตกลงระดับการให้บริการ กระบวนงานบำรุงทาง (การบำรุงรักษาทางตามข้อร้องเรียน)
12-May-2015

ู้

ระยะเวลาในการออกคำสั่งทางปกครอง
18-Mar-2015
ความเสียหายจากการก่อสร้างถนนรุกล้ำที่ดินของประชาชน
16-Dec-2014สทช.ที่ 5 (นม.) จัดประชุมสัมมนา มาตรฐานงานตีเส้นจราจร
21-Oct-2016
 สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) ตั้งด่านชั่งน้ำหนักรถบรรทุกเกินพิกัด
19-Oct-2016
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) ผู้แทน กรมทหารราบที่ 23 และกองบิน 1 
ประชุมหารือแนวทางการก่อสร้างถนน ผ่านค่าย ตามแผนปี 2560

19-Oct-2016
กรมทางหลวงชนบท ประชุมผ่านระบบทางไกล Vdo Conference 
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับแอฟพลิเคชั่น Rural Roads
ให้กับเจ้าหน้าท
ี่
19-Oct-2016
นายสมสมัย แก้วบุตรดี รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5
พร้อมด้วย ผอ.สตว. ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างเส้นทาง สายแยก ทล.304
– บ.หนองบัวศาลา เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการก่อสร้าง ตามแผนงบประมาณ 2560

19-Oct-2016
นายสมสมัย แก้วบุตรดี รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5
ตรวจเยี่ยมแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา

19-Oct-2016
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) ตั้งด่านชั่งน้ำหนักรถบรรทุกเกินพิกัด
19-Oct-2016
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 และผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลวงชนบท ครบรอบ 14 ป

10-Oct-2016
ผู้อำนวยการกลุ่ม/ส่วน ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบท และเจ้าหน้าที่ สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) รับฟังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบนโยบาย ผ่านระบบ Vdo Conference

10-Oct-2016
นายสมสมัย แก้วบุตรดี รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 เดินทางเข้ารับตำแหน่งใหม่
ณ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)

10-Oct-2016

ดูข่าวกิจกรรมของสำนักฯ ย้อนหลัง  click ที่นี่

ผส.ทช.ที่ 5 ร่วมประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน จังหวัดบุรีรัมย์
26-Sep-2016
สทช.5 (นครราชสีมา) ให้การต้อนรับสำนักฝึกอบรม คณะติดตามผลดำเนินงานการมีส่วนร่วม
ภาคประชาชน ประจำปี 2558
15-Sep-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สาย อ.ด่านขุนทด - บ.หนองแวง

21-Jul-2015

สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) จัดอบรมการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น ให้กับ อปท.
12-Jul-2016
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หลักสูตร "การควบคุมงานก่อสร้างผิวทางแอสฟัลปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ" ลงพื้นที่ภาคสนาม
26-May-2016
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หลักสูตร "การควบคุมงานก่อสร้างผิวทางแอสฟัลปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ"
26-May-2016
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) ส่งเสริมองค์ความรู้แก่ อปท.ในพื้นที่
26-May-2016
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) จัดโครงการฝึกอบรมให้แก่ อปท. โดยนำคณะผู้อบรม
เรียนรู้จากสภาพพื้นที่จริง
26-May-2016


ขทช.ชัยภูมิ ร่วมโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
ณ อำเภอ แก้งคร้อ

21-Oct-2016
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมพิธีแสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความ
ไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

21-Oct-2016
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทสีคิ้ว ติดตั้งป้ายเตือน น้ำท่วมทางข้างหน้า
21-Oct-2016
ขทช.นครราชสีมา จัดลงนาม MOU สาย นม.4007
21-Oct-2016
ขทช.นครราชสีมา จัดพิธีลงนามถวายอาลัยและระลึกพระมหากรุณาธิคุณ
อย่างหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

21-Oct-2016

ดูข่าวกิจกรรมของ ทชจ. ย้อนหลัง  click ที่นี่
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)
เลขที่ 224  หมู่ที่ 7  ถ.มิตรภาพ-หนองปลิง  ต.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา   30000
โทร. 0-4437-0732-7       โทรสาร. 0-4437-0731