::: มุ่งพัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อโครงข่ายทางสู่มาตรฐานทางหลวงชนบทและบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน


แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ ดำเนินการซ่อมแซมผิวถนนที่เสียหาย
11-Sep-2017
ขทช.ชัยภูมิ ซ่อมบำรุงผิวถนนสาย ชย.3026
08-Sep-2017
ขทช.ชัยภูมิ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้าข้างทาง ชย.1026
08-Sep-2017
บทช.สีคิ้ว สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
07-Sep-2017
ซ่อมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่าง สายนม.1048
07-Sep-2017
บทช.สีคิ้วซ่อมบำรุงบริเวณไหล่ทางสาเหตุเกิดจากน้ำกัดเซาะ Service
07-Sep-2017
ขทช.นม.ตรวจติดตามเอกลักษณ์ทาง ทช.
07-Sep-2017
ขทช.บุรีรัมย์ ปรับปรุงทัศนียภาพถนนสวยงาน งานเก็บป้ายผิดกฏหมาย
06-Sep-2017
ขทช.บุรีรัมย์ ปรับปรุงทัศนียภาพถนนสวยงาน งานตัดหญ้า
06-Sep-2017
บทช.พุทไธสง ปรับปรุงทัศนียภาพถนนสวยงาน
06-Sep-2017
ขทช.ชัยภูมิดำเนินการปรับปรุงทัศนียภาพข้างทาง ชย.3019
28-Aug-2017
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมประชุมเพื่อเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ ปีงบประมาณ 2560
24-Aug-2017
ขทช.ชัยภูมิ อบรมหลักสูตร การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
24-Aug-2017
ขทช.ชัยภูมิร่วมประชุม เวทีถนนปลอดภัย 2560 จ.ชัยภูมิ
24-Aug-2017
บทช.สีคิ้วช่วยเหลืออุบัติเหตุที่เกิดในสายทาง นม.4033
24-Aug-2017
ขทช.ชัยภูมิรับการตรวจ QCS ปีงบประมาณ 2560
24-Aug-2017
ขทช.บุรีรัมย์ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2560
23-Aug-2017
ขทช.ชัยภูมิร่วมโครงการ "บำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน"
23-Aug-2017
บทช.สีคิ้วปรับปรุงผิวจราจร
22-Aug-2017
บทช.สีคิ้วตรวจสายทางเพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ
22-Aug-2017
บทช.สีคิ้วรื้อถอนป้ายผิดกฏหมาย
21-Aug-2017
บทช.สีคิ้วดำเนินการตีเส้นจราจร
21-Aug-2017
แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ร่วมวันสถาปนาหน่วย มลฑลทหารบกที่ 26 และรับมอบใบประกาศเกียรติคุณ
15-Aug-2017
แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
12-Aug-2017
แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ ร่วมพิธีเปิด "สะพานเชื่อมใจ บ้านหัวหนอง - กุดน้ำใส..เรารักกัน"
12-Aug-2017
แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
12-Aug-2017
แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
12-Aug-2017
แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิร่วมบรรเทาความเดือนร้อนของชาวบ้าน
12-Aug-2017
แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมาทำบุญขึ้นบ้านใหม่
11-Aug-2017
แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิร่วมปลูกต้นดอกดาวเรือง
11-Aug-2017
แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติตามแนวพระราชดำริ
11-Aug-2017
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทประโคนชัยปรับปรุงป้ายจราจร
10-Aug-2017
แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ตัดหญ้าสองข้างทาง
10-Aug-2017
แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์ตัดหญ้าไหล่ทาง
10-Aug-2017
แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์ปรับปรุงเครืองหมายจราจร
10-Aug-2017
แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์ซ่อมบำรุงผิวทางจราจร
10-Aug-2017
แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมาตรววสุขภาพประจำปี
10-Aug-2017
หมวดบำรุงทางหลวงจักราชจัดกิจกรรม "รักษ์ทาง - รักถิ่น"
10-Aug-2017
แขวงทางวหลวงชนบทบุรีรัมย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
9-Aug-2017
แขวงทางวหลวงชนบทบุรีรัมย์ ปรับปรุงทัศนียภาพข้างทาง
9-Aug-2017
แขวงทางวหลวงชนบทสุรินทร์ตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง
9-Aug-2017
แขวงทางวหลวงชนบทสุรินทร์ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง ในเขตชุมชน
9-Aug-2017
แขวงทางวหลวงชนบทสุรินทร์ตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง
9-Aug-2017
แขวงทางวหลวงชนบทสุรินทร์ปรับปรุงเครื่องหมายจราจร
9-Aug-2017
แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ ดำเนินการซ่อมบำรุงผิวถนนสาย ชย. 4040
9-Aug-2017
แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา ดำเนินการวางท่อระบายน้ำ
9-Aug-2017
บทช.จักราชจัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก
9-Aug-2017
แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ร่วมประชุมตรวจราชการแบบบูรณาการ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล
8-Aug-2017
บทช.สีคิ้วซ่อมแซมบริเวณไหล่ทางที่ได้รับความเสียหาย
8-Aug-2017
แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์รับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
7-Aug-2017
บทช.สีคิ้วลอกท่อระบายน้ำ สาย นม.3032
7-Aug-2017
ขทช.บุรีรัมย์ปลูกป่าวันแม่และต้นดาวเรืองรำลึกถึงพ่อของแผ่นดิน
7-Aug-2017
บทช.คง นำไม้ล้มออกจากเส้นทางและสายไฟฟ้า สาย นม.6031
6-Aug-2017
แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ ทาสีป้าย/หลัก กม./หลักนำโค้ง
04-Aug-2017
แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ ตีเส้นจราจร
04-Aug-2017
แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ ซ่อมไฟฟ้าสัญญาณจราจร
04-Aug-2017
แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ วางท่อระบายน้ำข้างทาง
04-Aug-2017
แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์ช่วยผู้ประสบภัยภาคอีสาน
04-Aug-2017
แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์ ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง
03-Aug-2017
บทช.ซับใหญ่ซ่อบำรุงถนน
03-Aug-2017
บทช.ซับใหญ่ตัดหญ้าสองข้างทาง
03-Aug-2017
แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ ตีเส้นจราจร
02-Aug-2017
บทช.ประโคนชัยปรับปรุงทัศนียภาพข้างทาง
31-Jul-2017
แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิร่วมบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้าน
27-Jul-2017
แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมาทาสีสะพาน
27-Jul-2017
แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ ซ่อมบำรุงไฟฟ้าส่องสว่างและไฟเตือนสัญญาณจราจรเขตชุมชน สาย ชย.4036 และ สาย ชย.4014
26-Jul-2017
แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ ดำเนินการติดตั้งไฟกระพริบสัญญาณเตือนจราจรบริเวณทางแยก สาย ชย.5041
26-Jul-2017
แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ ดำเนินการซ่อมแซมผิวถนน สาย ชย.3003
26-Jul-2017
บทช.คง ซ่อมแซมถนนสายนม.3026
25-Jul-2017
บทช.วังน้ำเขียวดำเนินการซ่อมบำรุงปกติ
25-Jul-2017
บทช.จักราชกำจัดวัชพืชน้ำ
24-Jul-2017
บทช.สีคิ้วดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ
24-Jul-2017
บทช.สีคิ้วดำเนินการตรวจสอบสายทางนม.3059แยก ทล.201
24-Jul-2017
บทช.วังน้ำเขียวตัดหญ้า 2 ข้างทาง
28-Jun-2017
บทช.สีคิ้ว ปรับผิวจราจร สายนม.3044
26-Jun-2017
บทช.จักราช ติดตั้งป้าย สายนม.2039
26-Jun-2017
บทช.สีคิ้วซ่อมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่าง
23-Jun-2017
บทช.จักราชทาสีหลักกิโลเมตร สายนม.2039
21-Jun-2017
บทช.วังน้ำเขียวซ่อมคอสะพานที่ชำรุด
21-Jun-2017
บทช.ประทายซ่อมบำรุงถนนในโครงข่าย
20-Jun-2017
ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง และคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อสร้างเอกลักษณ์จังหวัดชัยภูมิ
01-Jun-2017
ผอ.แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิเข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชัยภูมิ
24-May-2017
ผอ.แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ เข้าร่วมโครงการหลักสูตร “กลยุทธ์การพัฒนาอาสาสมัครทางหลวงชนบท (อส.ทช.)”
24-May-2017
แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ จัดกิจกรรม “รักษ์ทาง รักถิ่น” บนเส้นทางหลวงชนบทสาย ชย.3033 แยกทางหลวงหมายเลข 225 – แยกทางหลวงชนบท ชย. 3019
24-May-2017
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทภูเขียวจัดกิจกรรมรักษ์ทางบนเส้นทางหลวงชนบทสาย ชย.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 2187 – บ้างผักปัง
26-May-2017
ผอ.แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ นำเจ้าหน้าที่ออกให้บริการประชาชนตามโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาขน”
25-May-2017
แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิประชุมประจำเดือนเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน
24-May-2017
ขทช.ชัยภูมิ รื้อถอนป้ายไฟเตือนจราจรที่ชำรุด ชย.3016
18-May-2017
บทช.สีคิ้ว ติดตั้งป้ายจราจรควบคุมความเร็ว สายนม.3032
18-May-2017
บทช.จักราช ร่วมปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้แห่งชาติ
18-May-2017
บทช.จักราช กิจกรรมรักทางรักถิ่น
18-May-2017
บทช.คง ซ่อมแซมตามเรื่องร้องเรียน สายนม.1022
18-May-2017
บทช.คง ตรวจติดตามงานก่อสร้าง
18-May-2017
แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมาจัดการประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
18-May-2017
ขทช.นครราชสีมา สำรวจสายทางเพื่องก่อสร้างรางระบายน้ำ สาย นม.3032
18-May-2017
แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมาจัดการประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
05-May-2017
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทหนองกี่ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน
04-May-2017
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทหนองกี่ปรับปรุงทัศนียภาพสองข้างทาง
04-May-2017

หมวดบำรุงทางหลวงชนบทหนองกี่ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน

04-May-2017

หมวดบำรุงทางหลวงชนบทพุทไธสง กิจกรรมตัดหญ้าสองข้างทาง
04-May-2017
แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์กิจกรรมปรับปรุงทัศนียภาพสองข้างทาง
04-May-2017
แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิตั้งด่านชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่
03-May-2017
แขวงทางหลวงชนบท นครราชสีมาประชุมติดตามงานประจำเดือน เมษายน 2560
02-May-2017
แขวงทางหลวงชนบท นครราชสีมาร่วมโครงการหนึ่งใจ ช่วยผู้ประสบภัย"
28-Apr-2017
ผอ.ขทช.ชัยภูมิ ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสร็จ สมเด็จพระเทพฯ
28-Apr-2017
ตีสีเส้นจราจร ชย.5037
28-Apr-2017
ซ่อมบำรุงผิวถนน ชย.2018
28-Apr-2017
ปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมบำรุงผิวถนน ชย.3033
28-Apr-2017
ปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมบำรุงผิวถนน ชย.6023
28-Apr-2017
ผอ.แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชัยภูมิ
27-Apr-2017
ผอ.แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิประชุมเตรียมความพร้อมรับเสร็จ สมเด็จพระเทพฯ
26-Apr-2017
แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิตั่งด่านช่างน้ำหนักเคลื่อนที่
26-Apr-2017
ขทช.นครราชสีมา เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
25-Apr-2017
ขทช.บุรีรัมย์ เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
25-Apr-2017
ขทช.นครราชสีมา ร่วมฟังการเสวนาโครงการส่งเสริมคุณธรรม ผ่าน Video Conference
21-Apr-2017
ขทช.บุรีรัมย์ ซ่อมบำรุงทางหลวงชนบท สาย บร 4072
21-Apr-2017
ขทช.บุรีรัมย์ เตรียมพี้นที่และเส้นทางรับเสร็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
21-Apr-2017
ขทช.บุรีรัมย์ เตรียมพื้นที่และเส้นทางรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
19-Apr-2017
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมาร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดนครราชสีมา
19-Apr-2017
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมาตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน
19-Apr-2017
ผอ.ขทช.นครราชสีมาร่วมประชุมปรับยุทธศาสตร์ประจำวันป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
19-Apr-2017
แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมาตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน
19-Apr-2017
แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในสำนักงาน
19-Apr-2017
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมาตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชน
19-Apr-2017
ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทาง ตรวจราชการจังหวัดนครราชสีมา
19-Apr-2017
ผอ.ขทช.ชัยภูมิ ร่วมประชุมสรุปรายงานอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560
18-Apr-2017
ขทช.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินการดำเนินโครงการตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2560
18-Apr-2017
ขทช.บุรีรัมย์ ลงพื้นที่ตั้งด่านตรวจชั่งน้ำหนักรถบรรทุก สาย บร.3061
18-Apr-2017
ขทช.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาอุบิติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560
18-Apr-2017
ขทช.บุรีรัมย์ ประชาสัมพันธ์ สปอตรณรงค์ "ขับขี่ปลอดภัยเทศกาลสงกรานต์ 2560"
17-Apr-2017
ขทช.บุรีรัมย์ ติดตั้งไฟวับวาบเตือนผู้ขับขี่ในจุดอันตราย ทางลาดชัน ทางโค้ง
17-Apr-2017
ขทช.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาทางถนนเทศการสงกรานต์ 2560
17-Apr-2017
ขทช.บุรีรัมย์ ประชาสัมพันธ์สปอตรณรงค์ "ขับขี่ปลอดภัยเทศกาลสงกรานต์ 2560"
17-Apr-2017
ขทช.บุรีรัมย์ ติดตั้งไฟวับวาบเตือนผู้ขับขี่ในจุดอันตราย ทางลาดชัน ทางโค้ง
14-Apr-2017
ขทช.บุรีรัมย์ ประชาสัมพันธ์สปอตรณรงค์ "ขับขี่ปลอดภัยเทศกาลสงกรานต์ 2560
14-Apr-2017
ขทช.บุรีรัมย์ ประชาสัมพันธ์สปอตรณรงค์ "ขับขี่ปลอดภัยเทศกาลสงกรานต์ 2560"
13-Apr-2017
ขทช.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาทางถนนเทศการสงกรานต์ 2560
12-Apr-2017
แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศการสงกรานต์ 2560
11-Apr-2017
ผอ.แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมมิร่วมประชุมคณะกรรมการ ก.บ.จ.
10-Apr-2017
รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 ตรวจหน่วยบริการประชาชน ขทช.ชัยภูมิ
10-Apr-2017
ผอ.ขทช.นครราชสีมาร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรณณรงค์ปลอดภัยลดอุบัติเหตุ
10-Apr-2017
ขทช.นครราชสีมา เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจขักรีบรมราชวงค์
06-Apr-2017
ขทช.บุรีรัมย์ เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจขักรีบรมราชวงค์
06-Apr-2017
ผอ.แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ ร่วมพิธีวางพานพุ่ม "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
06-Apr-2017
ผอ.แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิร่วมกิจกรรม "ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พบสื่อมวลชน"
05-Apr-2017
แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ตั่งด่านชั่งน้ำหนักรถบรรทุกสาย บร.2016
05-Apr-2017
แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2560
05-Apr-2017
หน่วยซ่อมบุำรุงทางปฏิบัติภารกิจถนน สาย บร.3021
05-Apr-2017
แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ตั่งด่านชั่งน้ำหนักรถบบรรทุกสาย บร.3005
05-Apr-2017
ผอ.แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิร่วมประชุมการเร่งรัดติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2560
03-Apr-2017
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญด้านอำนวยความปลอดภัย สำนักอานวยความปลอดภัยตรวจติดตามโครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC.ชย.3016
03-Apr-2017
แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมาประชุมประจำเดือน มีนาคม 2560
31-Mar-2017
แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยุ่หัว
31-Mar-2017
ผอ.แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิเข้าร่วมพิธีวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560
31-Mar-2017
ผอ.แขวงทางหลวงชนบทชัยภูม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560
31-Mar-2017
ผอ.แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดชัยภูมิ
31-Mar-2017
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทสีคิ้ว ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
30-Mar-2017
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทจักราช ซ่อมบำรุงปกติ สายนม.5024
30-Mar-2017
ผอ.หมวดบำรุงทางหลวงชนบทคง ตรวจติดตามงาน สายนม.6031
30-Mar-2017
แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ ร่วมปรชุมเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์ ปี 2560
30-Mar-2017
แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ จัดฝึกอบรม “การใช้รถตัดหญ้าแทรกเตอร์คูโบต้า”
30-Mar-2017
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทวังน้ำเขียว ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
29-Mar-2017
ขทช.นครราชสีมา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะท้าวสุรนารี
29-Mar-2017
ขทช.นครราชสีมา ร่วมในพิธีเปิดสะพานมิตรภาพ-พญาเย็น
29-Mar-2017
บทช.ประทาย ซ่อมบำรุงทางสาย นม.3053 แยก ทล..202 - บ้านวัดม่วง
24-Mar-2017
บทช.ประทาย ทาสีสะพาน สาย นม.1017 แยก ทล.2 –บ้านเตยกระโตน
24-Mar-2017
บทช.ประทายตัดหญ้าสองข้าง สาย นม.4043 แยก ทล.2175-บ.ผักาดหญ้า
24-Mar-2017
บทช.ประทายตัดหญ้าสองข้าง สาย นม.5028 แยก ทช.นม.4047 - บ.ยาง
24-Mar-2017
บทช.ประทายประชุมประเดือน มีนาคม 2560
24-Mar-2017
ขทช.นครราชสีมาร่วมประชุมสภากาแฟ
24-Mar-2017
ขทช.นครราชสีมา จัดรายการวิทยุหมอทางประจำเดือนมีนาคม
24-Mar-2017
ขทช.บุรีรัมย์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านงานจราจรสงเคราะห์ทาสีหลักนาโค้ง สาย บร. 3012
24-Mar-2017
ขทช.บุรีรัมย์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดหญ้าสองข้างทางสาย บร. 3047
24-Mar-2017

แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง

22-Mar-2017

แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง

22-Mar-2017
แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ ร่วมโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
22-Mar-2017
ผอ.ขทช.ชัยภูมิตรวจติดตามงานปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตรายบริเวณย่านชุมชน
22-Mar-2017
แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิประชุมประจำเดือนมีนาคม
21-Mar-2017
แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ ตั้งด่านชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ สาย ชย.3002 และ ชย.4014
21-Mar-2017
แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมาร่วมพิธีเปิดสะพานมูลมะดันรัฐ
20-Mar-2017
ขทช.ชัยภูมิ ตั้งด่านชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ สาย ชย.3019 และ ชย.3055
16-Mar-2017
ผอ.ขทช.ชัยภูมิ ร่วมประชุมรับมอบนโยบายจากรองนายยกรัฐมนตรี
16-Mar-2017
บทช. ประโคนชัยช่วยเหลือชาวบ้านระงับเพลิงไหม้เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร
15-Mar-2017
รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการซ่อมสร้างผิวทางลูกรัง สาย ชย.๔๐๔๘
15-Mar-2017
แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมาจัดรายการวิทยุ “หมอทาง” ประจำเดือน มีนาคม
15-Mar-2017
แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมาจัดรายการวิทยุ “หมอทาง” ประจำเดือน กุมภาพันธ์
15-Mar-2017
แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา “ประชุมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพงานด้านก่อสร้างทางของกรมทางหลวงชนบท”
15-Mar-2017
แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา ร่วมโครงการ
“ทาความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตราลึก สานึกในพระมหากรุณาธิคุณ”
15-Mar-2017
ขทช.บุรีรัมย์ ลงพื้นที่ตั้งด่านตรวจชั่งน้ำหนักรถบรรทุก สาย บร.2038
10-Mar-2017
ขทช.บุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการดาเนินโครงการภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (video conference)
10-Mar-2017
ขทช.ชัยภูมิรับงบจังหวัด จัดโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต
09-Mar-2017
ขทช.บุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมการเปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องจุ๊บโกกี - สายตะกู
08-Mar-2017
ผอ.บทช.คง ตอนรับการติดตามตรวจเอกลักษณ์ ทช
08-Mar-2017
ผอ.ขทช. ชัยภูมิร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันไฟป่าและควมคุมหมอกควัน
08-Mar-2017
ผอ.ขทช.ชัยภูมิร่วมประชุมผู้ตรวจราชการสำนักนายยก
03-Mar-2017
ขทช.บุรีรัมย์ ด่านชั่งน้ำหนัก
03-Mar-2017
ขทช.ชัยภูมิประชุมชี้แจ้งนโยบาย
03-Mar-2017
ขทช.ชัยภูมิจัดโครงการอำนวยความปลอดภัย
03-Mar-2017
ผอ.ขทช.ชัยภูมิเข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดชัยภูมิ
01-Mar-2017
ผอ.ขทช.ชัยภูมิออกตรวจ,เตือน การบรรทุกอ้อย
01-Mar-2017
ผอ.ขทช.ชัยภูมิตรวจเยี่ยมชุดซ่อมเมืองชัยภูมิ
01-Mar-2017
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" ณ อ.คอนสวรรค์
27-Jan-2017
ขทช.ชัยภูมิ ประชุมประจำเดือน มกราคม 2560
27-Jan-2017
ผอ.ขทช.ชัยภูมิ ตรวจเยี่ยมจุดซ่อมบำรุงเมืองชัยภูมิ ขณะปฏิบัติงาน
สาย ชย.5024

25-Jan-2017
ผอ.ขทช.ชัยภูมิ พร้อมคณะ ตรวจติดตามโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอส
ฟัลติกคอนกรีต สาย ชย.3007 แยก ทล.225 บ้านโปร่งคลองเหนือ

25-Jan-2017
ผอ.ขทช.ชัยภูมิ พร้อมคณะ ตรงจติดตามโครงการงานซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต สาย ชย.5024 แยก ทล.3007 - บ้านสามพันตา
25-Jan-2017
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทวังน้ำเขียว ตั้งด่านชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่
สาย นม.3115 แยกทล.304 - บ้านเฉลียง อ.ปักธงชัย,ครบุร

25-Jan-2017
ขทช.นครราชสีมา ร่วมงาน "วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"

20-Jan-2017
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมงานรัฐพิธีเนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ประจำปี 2560

19-Jan-2017
ขทช.ชัยภูมิ ตั้งด่านชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ สาย ชย.3001,ชย.3002
ชย.3007 และ ชย.5024

17-Jan-2017
ขทช.นครราชสีมา จัดพิธีทำบุญบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายแด่ พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

17-Jan-2017
ผอ.ขทช.ชัยภูมิร่วมพิธีบายศรีเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2560
13-Jan-2017
ขทช.ชัยภูมิ จัดพิธีไหว้ศาลและทำบุญเพลพระ เพื่อความเป็นศิริมงคล
ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2560

13-Jan-2017
ผอ.ขทช.ชัยภูมิ ร่วมประชุมสรุปรายงาน สถานการณ์อุบัติเหตุจังหวัด
ชัยภูมิ และปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัย

06-Jan-2017
ผอ.สำนักก่อสร้างทาง เข้าตรวจเยี่ยม หน่วยอำนวยความสะดวกและ
ปลอดภัยการเดินทางบนถนนทางหลวงชนบท ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560

06-Jan-2017
ผอ.ขทช.ชัยภูมิ ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน ตรวจสอบโครงการใช้เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
23-Dec-2016
นายสมสมัย แก้วบุตรดี รส.ทช.ที่ 5 ตรวจเยี่ยมแขวงทางหลวงชนบท
ชัยภูมิ

23-Dec-2016
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
ณ อำเภอ บำเหน็จณรงค์

23-Dec-2016
ขทช.ชัยภูมิ ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2559
23-Dec-2016
ขทช.ชัยภูมิ ปรับปรุงสายทาง ชย.4051 สนับสนุนในกิจกรรม "โต้ลม
หนาวที่มอหินขาวชัยภูมิ"

19-Dec-2016
ขทช.นครราชสีมา ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดอภิธรรมเพื่อ
น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลเดช

19-Dec-2016
ผอ.ขทช.ชัยภูมิ ตรวจติดตามโครงการ ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก
คอนกรีต สาย ชย.3007

13-Dec-2016
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ปลูกจิต
สำนึกไทยต้านภัยคอร์รัปชั่น

13-Dec-2016
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทประทาย ซ่อมบำรุงปกติ สาย นม.1055 - แยก
ทล.2 - บ.โนนแดง

13-Dec-2016
ขทช.นครราชสีมา ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
13-Dec-2016
ขทช.นครราชสีมา ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
13-Dec-2016
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมบริจาคสิ่งของงานวัยรวมน้ำใจให้กาชาด สำหรับงาน
เจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2560

08-Dec-2016
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี
เพื่อสุขภาพแข็งแรง

08-Dec-2016
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทสีคิ้ว เข้าตรวจสอบบริเวณที่มีน้ำท่วมขังสาย
นม.1048

07-Dec-2016
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทคง "ตรวจจุดดำเนินการก่อสร้างบ้านพัก
อาศัย"

07-Dec-2016
ขทช.นครราชสีมา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราช
สมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช

07-Dec-2016
ผอ.ขทช.ชัยภูมิ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราช
สมภพ พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

07-Dec-2016
ผอ.ขทช.ชัยภูมิ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) แด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

07-Dec-2016
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี
06-Dec-2016
ขทช.ชัยภูมิ ส่งเจ้าหน้าที่บูรณาการร่วม ตั้งด่านชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่
สาย ชย.3013

06-Dec-2016
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศลฯ
ในโอกาสครบกำหนดปัญญาสมวาร (50 วัน)

06-Dec-2016
ขทช.นครราชสีมา ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน)
06-Dec-2016
ขทช.นครราชสีมา ร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ด
06-Dec-2016
ขทช.นครราชสีมา ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน
ของหน่วยงานในสังกัด คค.

30-Nov-2016
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"
23-Nov-2016
ขทช.นครราชสีมา ร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"
23-Nov-2016
ขทช.ชัยภูมิ จัดประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ "การส่งเสริมด้านวิชาการงาน
ทางแก่ อปท.ในระดับพื้นที่"ครั้งที่ 1 /2560

22-Nov-2016
ขทช.ชัยภูมิ ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
22-Nov-2016
ขทช.นครราชสีมา จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย นม.4008
แยกทล.2148 - บ.ปะคำ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

22-Nov-2016
ขทช.นครราชสีมา จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย นม.4058
แยกทล.2384 - บ.คูเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา

22-Nov-2016
ขทช.นครราชสีมา ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
22-Nov-2016
ขทช.นครราชสีมา ตั้งจุดตรวจยานพาหนะบนถนนทางหลวงชนบท
สายนม. 1049 แยก ทล.2 - บ.โคกสูง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

18-Nov-2016
ขทช.นครราชสีมา จัดการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย นม.4058
แยกทล.2348 - บ้านคูเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา

18-Nov-2016
ขทช.นครราชสีมา ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและพิธีลงนามถวายความ
อาลัยแด่ พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวัน
"บิดาแห่งฝนหลวง"

18-Nov-2016
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทคง เข้าดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุง
ทำความสะอาดและปรับแต่งภูมิทัศน์ สายนม.4009

16-Nov-2016
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทสีคิ้ว ดำเนินการซ่อมบำรุงปกติ สาย นม.3032
16-Nov-2016
ขทช.นครราชสีมา เข้าร่วมพระราชพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

16-Nov-2016
ผอ.ขทช.นครราชสีมา พร้อมด้วย ผอ.หมวดบำรุงทางหลวงชนบท เข้าร่วมประชุมติดตามและตรวจราชการผลการปฏิบัติราชการฯ
16-Nov-2016
ขทช.นครราชสีมา ร่วมถวายผ้ากฐินพระรราชทาน
ของกรมทางหลวงชนบท

11-Nov-2016
ขทช.นครราชสีมา ร่วมพิธีกฐินพระราชทานของกรมทางหลวงชนบท
11-Nov-2016
ขทช.นครราชสีมา เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง "การประกันคุณภาพ
(Quality Assurance)

11-Nov-2016
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทประทาย วางท่อ สายนม.4061 แยก ทล.2175
- บ้านหนองสะเดา อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

11-Nov-2016
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

11-Nov-2016
หมวดบำรุงทางลหวงชนบทสีคิ้ว ดำเนินการซ่อมบำรุงปกติ
สาย นม.1048

08-Nov-2016
ขทช.นครราชสีมา ร่วมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเดินทางไป
กราบบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

08-Nov-2016
ขทช.นครราชสีมา เข้าตรวจการดำเนินงานซ่อมบำรุงปกติ
สาย นม.1001

08-Nov-2016
ขทช.นครราชสีมา ได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการบำรุงรักษาต้นไม้
ที่ได้ปลูกไว้ในช่วงฤดูฝน

02-Nov-2016
ขทช.ชัยภูมิ เข้าดำเนินการซ่อมแซม ถนนชำรุดสาย ชย.3033
02-Nov-2016
ขทช.ชัยภูมิ เข้าตัดหญ้าบริเวณสองข้างทางเพื่อความปลอดภัยของ
ประชาชนสาย ชย.3055

02-Nov-2016
ขทช.นครราชสีมา เข้าติดตามการดำเนินงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก
คอนกรีต

01-Nov-2016
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทสีคิ้ว ดำเนินการก่อสร้างลานจอดเฮลิคอปเตอร์
ใหม

01-Nov-2016
ขทช.นครราชสีมา เข้าร่วมโครงการรวมพลังร่วมสร้างประวัติศาสตร์คน
โคราชร่วมแสดงความจงรักภักดี "ชาวนครราชสีมา ร้อยดวงใจ ถวาย
ความอาลัย ในหลวง"

01-Nov-2016
ขทช.นครราชสีมา ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2559
01-Nov-2016
ผอ.ขทช.นครราชสีมา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
01-Nov-2016
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทสีคิ้ว ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน
ตุลาคม 2559

31-Oct-2016
ผอ.ขทช.นครราชสีมา ให้การต้อนรับรองผู้อำนวยการสำนักงาน
ทางหลวงชนบทที่ 5

31-Oct-2016
ผอ.ขทช.นครราชสีมา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
31-Oct-2016
ผอ.ขทช.นครราชสีมา ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร
31-Oct-2016
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

31-Oct-2016
ขทช.นครราชสีมา ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยะมหาราช
31-Oct-2016
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
ณ อำเภอ แก้งคร้อ

21-Oct-2016
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทสีคิ้ว ติดตั้งป้ายเตือน น้ำท่วมทางข้างหน้า
21-Oct-2016
ขทช.นครราชสีมา จัดลงนาม MOU สาย นม.4007
21-Oct-2016
ขทช.นครราชสีมา จัดพิธีลงนามถวายอาลัยและระลึกพระมหากรุณาธิคุณ
อย่างหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

21-Oct-2016
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7 วัน) เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

20-Oct-2016
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ ลงพื้นที่ให้กำลังใจพบประชาชน
ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยภูม

20-Oct-2016
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ ร่วมประชุมปรึกษาหารือ
แนวทางการปฏิบัติ อันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพฯ

20-Oct-2016
ผอ.ขทช.นครราชสีมา ร่วมถวายอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต

19-Oct-2016
ขทช.ชัยภูมิ จัดพิธีร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และลงนามถวาย
ความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

18-Oct-2016
ผอ.ขทช.ชัยภูมิ ร่วมถวายน้ำสรงพระบรมศพ
พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

17-Oct-2016
ผอ.ขทช.ชัยภูมิ ร่วมประชุมปรึกษาหารือและชี้แจงข้อปฏิบัติ ตามที่ได้
มีประกาศสำนักพระราชวังฯ

17-Oct-2016
จังหวัดชัยภูมิ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ

17-Oct-2016
ขทช.ชัยภูมิ ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2559
17-Oct-2016
ขทข.นครราชสีมา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
05-Oct-2016
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทประทาย ดำเนินการตัดหญ้า สาย นม.1055 แยก ทล.2 - บ้านโนนแดง
อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา

24-Sep-2016
ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทวังน้ำเขียว ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย โครงการสัมมนา
เพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานสำหรับอาสามสมัครทางหลวงชนบท (อส.ทช.) ประจำปี 2559
ครั้งท ี่3/2559

22-Sep-2016
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทวังน้ำเขียว ได้จัดทำโครงการ " โรงเรียนปลอดภัย เด็กไทยปลอดอุบัติเหตุ"

22-Sep-2016
ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทวังน้ำเขียว ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย โครงการสัมมนา
เพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานสำหรับอาสาสมัครทางหลวงชนบท (อส.ทช.)ประจำปี 2559
ครั้งที่ 4/2559

22-Sep-2016
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทวังน้ำเขียว ให้การสนับสนุนกิจกรรม "เขาแผงม้า ลำพระเพลิง
Challenge 2016"

22-Sep-2016
ขทช.นครราชสีมา ร่วมโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
21-Sep-2016
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทคง ทำกิจกรรมบำรุงรักษา งานจราจรสงเคราะห
20-Sep-2016
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทประทาย ดำเนินการถมดินไหล่ทาง สาย นม.4061 แยก ทล.2175 - บ้าน
หนองสะเดา อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

20-Sep-2016
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทประทาย ซ่อมบำรุงทาง สาย นม.3053 แยก ทล.202 - บ้านวังม่วง
อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

20-Sep-2016
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทสีคิ้ว จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย นม.3059
แยก ทล.201 - บ้านห้วยบง

20-Sep-2016
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทสีคิ้ว เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย
16-Sep-2016
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทคง " กิจกรรมบำรุงข้างทาง เพื่อความปลอดภัย"
16-Sep-2016
ขทช.นครราชสีมา เข้าร่วมโครงการจังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นใสสะอาด

16-Sep-2016
ขทช.ชัยภูมิ มอบรางวัล โครงการภาพถ่ายสายทางและสะพานในเส้นทางหลวงชนบท
แก่ผู้ชนะการประกวด

05-Sep-2016
ขทช.ชัยภูมิ ให้การต้อนรับคณะตรวจติดตามเอกลักษณ์ทาง ทช. ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559

05-Sep-2016
ขทช.ชัยภูมิ ประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 8/2559 ประจำเดือนสิงหาคม
01-Sep-2016
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทคง ตรวจรับงานโครงการงานฉาบผิวลาดยางพาราสเลอรีซีล
สาย นม.3127

01-Sep-2016
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทสีคิ้ว ดำเนินการซ่อมบำรุงปกติผิวทาง สาย นม.4033
01-Sep-2016
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทคง บำรุงปกติสะพาน ชุมชนบ้านสะแทด
31-Aug-2016
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทสีคิ้ว ร่วมตรวจสภาพของงานแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟ
ก่อนคืนค้ำประกันสัญญา

31-Aug-2016
ขทช.นครราชสีมา เข้าร่วมโครงการ "จังหวัดเคลื่อนที่"
31-Aug-2016
ขทช.นครราชสีมา ประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2559
31-Aug-2016
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" ณ อ.จัตุรัส
26-Aug-2016
ขทช.นครราชสีมา เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ
26-Aug-2016
ขทช.นครราชสีมา จัดรายการ วิทยุ หมอทาง
25-Aug-2016
ขทช.นครราชสีมา พร้อมตรวจเอกสารโครงการตามระบบ QCS.
25-Aug-2016
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทคง ร่วมตรวจสอบคืนค้ำตามประกันสัญญา
18-Aug-2016
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทสีคิ้ว ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนสิงหาคม 2559
18-Aug-2016
ขทช.นครราชสีมา รับการตรวจ ติดตาม ประเมินผลงานเอกลักษณ์ทาง ทช.
18-Aug-2016
ขทช.นครราชสีมา ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

18-Aug-2016
ขทช.นครราชสีมา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
18-Aug-2016
ขทช.นครราชสีมา ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

18-Aug-2016
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559
17-Aug-2016
ขทช.ชัยภูมิ จัดกิจกรรม "รวมใจภักดิ์ ปลูกต้นไม้ถวายองค์ราชา องค์ราชินี"
17-Aug-2016
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทคง รับการตรวจเอกลักษณ์ทาง ทช.
17-Aug-2016
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทสีคิ้ว รับการตรวจเอกลักษณ์ทาง ทช. ครั้งที่ 1
17-Aug-2016
ผอ.ขทช.ชัยภูมิ ร่วมประชุมเพื่อวางแผนสนับสนุนการท่องเที่ยวประจำปีของจังหวัดชัยภูม
05-Aug-2016
ขทช.ชัยภูมิ จัดกิจกรรมรักษ์ทาก รักถิ่น สาย ชย.4022
03-Aug-2016
ขทช.ชัยภูมิ จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ
03-Aug-2016
ผอ.ขทช.ชัยภูมิ ร่วมประชุมกรมการจังหวัดชัยภูม
03-Aug-2016
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทสีคิ้ว ตรวจติดตามประเมินสร้างบ้านสร้างแบรน(4S)
02-Aug-2016
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทคง "เปลี่ยนป้ายจราจร"
02-Aug-2016
ขทช.นครราชสีมา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
02-Aug-2016
ขทช.นครราชสีมา จัดรายการวิทยุ หมอทาง
28-Jul-2016
ผอ.ขทช.นครราชสีมา เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
28-Jul-2016
ขทช.นครราชสีมา จัดรายการวิทยุ หมอทาง
25-Jul-2016
ขทช.นครราชสีมา ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2559
25-Jul-2016
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทสีคิ้ว สำรวจเพื่อก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
13-Jul-2016
ขทช.นครราชสีมา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
13-Jul-2016
ขทช.ชัยภูมิ ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2559
13-Jul-2016
ผอ.ขทช.นม.ฟังการชี้แจงรายละเอียดการเวรคืน อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน
11-Jul-2016
ขทช.นครราชสีมา เข้าร่วมโครงการ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจโดยใช้ธรรมะ
11-Jul-2016
ขทช.ชัยภูมิ เข้าดำเนินการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน และนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนหว้านไพร
11-Jul-2016
ขทช.ชัยภูมิ ประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 6/2559 ประจำเดือนมิถุนายน
30-Jun-2016
ผอ.ขทช.นครราชสีมา เข้าร่วมพิธีเปิดสะพานลอยคนเดินข้าม
30-Jun-2016
ผอ.ขทช.นครราชสีมา เข้าร่วมประชุมตรวจติดตามของคณะกรรมาธิการคมนาคม
22-Jun-2016
ขทช.นครราชสีมา จัดรายการวิทยุ "หมอทาง"
22-Jun-2016
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมพิธีเปิดงาน "เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน" จังหวัดชัยภูม
22-Jun-2016
ขทช.นครราชสีมา จัดรายการวิทยุ "ทช.หมอทาง"
22-Jun-2016
ขทช.นครราชสีมา จัดรายการวิทยุหมอทาง
15-Jun-2016
ผอ.ขทช.นครราชสีมา เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
13-Jun-2016
ขทช.นครราชสีมา ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ
ครบ 70 ปี
13-Jun-2016
ขทช.นครราชสีมา ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ พ.ศ.2559
08-Jun-2016
ขทช.นครราชสีมา ร่วมกิจกรรมโครงการ "รักษ์ทาง รักถิ่น"
08-Jun-2016
ขทช.นครราชสีมา ร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
08-Jun-2016
ขทช.นครราชสีมา ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2559
08-Jun-2016
ผอ.หมวดบำรุงทางหลวงชนบทวังน้ำเขียว รับมอบเครื่องออกกำลังกาย จากบริษัท นำตาลครบุรี จำกัด
มหาชน

31-May-2016
ผอ.ขทช.นครราชสีมา ตรวจเยี่ยมหมวดบำรุงทางหลวงชนบทจักราช
31-May-2016
ผอ.ขทช.นครราชสีมา เข้าร่วม "สภากาแฟ"
31-May-2016
ขทช.นครราชสีมา เข้าร่วมงาน "วิสาขบูชา พุทธบารมี"
24-May-2016
ขทช.นครราชสีมา จัดรายการวิทยุหมอทาง
24-May-2016
ขทช.นครราชสีมา จัดรายการวิทยุหมอทาง
24-May-2016
ขทช.ชัยภูมิ ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2559
23-May-2016
ผอ.ขทช.นครราชสีมา เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
19-May-2016
ขทช.ชัยภูมิ ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการบูรณะผิวทางลาดยาง สาย ชย.4022
19-May-2016
ขทช.นครราชสีมา ร่วมถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธี
"วันฉัตรมงคล"

12-May-2016
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทซับใหญ่ ร่วมกับ อบต.บ้านไร่ สนับสนุนรถบรรทุกน้ำช่วยภัยแล้ง
ต.บ้านไร่

04-May-2016
ขทช.นครราชสีมา ประชุมประจำเดือน เมษายน 2559
03-May-2016
ขทช.นครราชสีมา เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ในการตรวจเงินแผ่นดิน

03-May-2016
ขทช.ชัยภูมิ ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการยกระดับมาตรฐานทางถนน สาย ชย.4022
03-May-2016
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อพระยาแล เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ป้ายทะเบียนรถสวย
03-May-2016
ขทช.นครราชสีมา ร่วมต้อนรับอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ในการตรวจสอบ
การก่อสร้างช่องทางจักรยาน

27-Apr-2016
ขทช.นครราชสีมา วางพวงมาลาถวายสักการะ วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

27-Apr-2016
ขทช.ชัยภูมิ ประชุมประจำเดือน เมษายน 2559
27-Apr-2016
ขทช.นครราชสีมา ให้การต้อนรับ นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท
22-Apr-2016
ขทช.นครราชสีมา ตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์
22-Apr-2016
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" ณ อ.เนินสง่า
21-Apr-2016
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทซับใหญ่ เฝ้าระวังและอำนวยความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟ
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559

21-Apr-2016
ผส.ทช.ที่ 5 ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชน ขทช.ชัยภูมิ
20-Apr-2016
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมต้อนรับอธิบดีกรมการขนส่งทางบก
20-Apr-2016
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมประชุมสรุปข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559
20-Apr-2016
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ ช่วยภัยแล้ง ต.กุดตุ้ม
20-Apr-2016
ขทช.นครราชสีมา จัดรายการวิทยุ "หมอทาง"
19-Apr-2016
ขทช.นครราชสีมา ร่วมพิธีเปิดศูนย์ บริการจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS
18-Apr-2016
ขทช.นครราชสีมา ร่วมพิธีเปิด กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยฯ ในโครงการ "หนึ่งใจ..ช่วยเหลือผู้ประสบภัย"

18-Apr-2016
ขทช.นครราชสีมา เข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์และ
วันขึ้นปีใหม่ไทย

18-Apr-2016
ขทช.นครราชสีมา ร่วมถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (วันจักรี)
18-Apr-2016
ขทช.นครราชสีมา เข้าตรวจเยี่ยมจุดบูรณาการร่วม
18-Apr-2016
ขทช.นครราชสีมา ร่วมถวายเครื่องสักการะ"วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมหาเจษฎาราชเจ้า"

01-Apr-2016
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมประชุมกรมการจังหวัด ประจำเดือน มีนาคม 2559
31-Mar-2016
ขทช.นครราชสีมา ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2559
29-Mar-2016
ขทช.นครราชสีมา ประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
25-Mar-2016
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" ณ อ.ภักดีชุมพล
25-Mar-2016
ขทช.ชัยภูมิ ตั้งด่านชั่งน้ำหนักเคลื่นที่ สาย ชย.2004 , ชย.4008 และ 4005
24-Mar-2016
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ เพื่อใช้ในการอุปโภคและงานวิจัยด้านการเกษตร
24-Mar-2016
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมประชุมเตรียมพื้นที่รับเสด็จฯ ณ โรงเรียนโนนกอกวิทยา อ.เกษตรสมบูรณ์
จ.ชัยภูม

24-Mar-2016
ขทช.นครราชสีมา ตรวจติดตามเอกลักษณ์ ทช.
22-Mar-2016
นายธนะชัย อินทรศร ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทวังน้ำเขียว ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย
เรื่องความปลอดภัยทางถนนและเครื่องจักร

21-Mar-2016
ขทช.ชัยภูมิ ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2559
21-Mar-2016
ขทช.นครราชสีมา เตียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือปัญหาภัยแล้ง
14-Mar-2016
ขทช.นครราชสีมา จัดรายการ ทช.หมอทาง
14-Mar-2016
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ ช่วยภัยแล้ง ต.นาเสียว
07-Mar-2016
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมประชุมกรมการอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ อ.แก้งคร้อ
03-Mar-2016
ขทช.นครราชสีมา ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
03-Mar-2016
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมสนับสนุน รถบรรทุกน้ำ ช่วยภัยแล้ง ต.ภูแลนคา
26-Feb-2016
ขทช.นครราชสีมา จัดรายการวิทยุ ทช.หมอทาง
26-Feb-2016
ขทช.ชัยภูมิ ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
23-Feb-2016
ขทช.ชัยภูมิ จัดประชาคมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย ชย.4025
23-Feb-2016
ขทช.ชัยภูมิ จัดประชาคมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย ชย.3019
23-Feb-2016
ขทช.ชัยภูมิ จัดประชาคมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย ชย.3003
23-Feb-2016
ขทช.ชัยภูมิ นำเครื่องจักรขนย้ายท่อเพื่อช่วยภัยแล้ง บ้านดอนกู่ อ.เมืองชัยภูม
23-Feb-2016
ขทช.นครราชสีมา จัดรายการวิทยุ ทช.หมอทาง
18-Feb-2016
ขทช.นครราชสีมา เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ
18-Feb-2016
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" ณ อ.บ้านแท่น
18-Feb-2016
ขทช.นครราชสีมา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันจัดงานและเข้าร่วมงาน
กีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการ

17-Feb-2016
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมประชุมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
17-Feb-2016
ขทช.นครราชสีมา ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของเหล่ากาชาด
15-Feb-2016
ิขทช.นครราชสีมา ร่วมการแข่งขันกีฬาหน่วยงานส่วนราชการ "โคราชเกมส์" ครั้งที่ 1
15-Feb-2016
ขทช.นครราชสีมา เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการ
ในส่วนภูมิภาค

15-Feb-2016
บทช.ซับใหญ่ นำเครื่องจักรเข้าซ่อมสาย ชย.4035
12-Feb-2016
ขทช.ชัยภูมิ ชุดซ่อมเมือง นำเครื่องจักรเข้าซ่อมบำรุงปกติ สาย ชย.3016
12-Feb-2016
บทช.ภูเขียว นำเครื่องจักรเข้าซ่อมบำรุงปกติ สาย ชย.4008
12-Feb-2016
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมประชุมกำกับและตรวจติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
12-Feb-2016
ขทช.ชัยภูมิ ตรวจรับงานโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต
ระหว่างบ้านชวน - บ้านเพชร

04-Feb-2016
ขทช.ชัยภูมิ ตรวจรับงานโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต
บ้านสะพานหิน - บ้านสะพานยาว

04-Feb-2016
ขทช.ชัยภูมิ ตรวจรับงานโครงการยกระดับมาตรฐานทาง สาย ชย.4030
04-Feb-2016
ขทช.นครราชสีมา ประชุมประจำเดือน มกราคม 2559
02-Feb-2016
บทช.ซับใหญ่ นำเครื่องจักรเข้าซ่อมสาย ชย.4035
01-Feb-2016
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" ณ อ.คอนสาร
01-Feb-2016
บทช.ภูเขียว นำเครื่องจักรเข้าซ่อมบำรุงปกติ สาย ชย.4005
01-Feb-2016
ขทช.ชัยภูมิ ชุดซ่อมเมือง นำเครื่องจักรเข้าซ่อมบำรุงปกติ สาย ชย.5024
01-Feb-2016
ขทช.นครราชสีมา จัดรายการ "ทช.หมอทาง"
29-Jan-2016
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)
27-Jan-2016
ขทช.ชัยภูมิ ประชุมประจำเดือน มกราคม 2559
27-Jan-2016
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจากรถบรรทุกขนาดใหญ่
27-Jan-2016
ขทช.ชัยภูมิ ออกตั้งจุดตรวจร่วมเพื่อกรวดขันรถบรรทุกอ้อยที่สูงเกินกว่ากฎหมายกำหนด
27-Jan-2016
ขทช.นครราชสีมา เข้าร่วมประชุมความก้าวหน้าของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
25-Jan-2016
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมประชุมคณะติดตามโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
21-Jan-2016
ขทช.นครราชสีมา ประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองม่วง
อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

21-Jan-2016
ขทช.นครราชสีมา เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ
21-Jan-2016
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมงานวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
20-Jan-2016
ขทช.นครราชสีมา ร่วมงานวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
20-Jan-2016
ขทช.นครราชสีมา เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
20-Jan-2016
ขทช.นครราชสีมา จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย นม.5042 แยก ทล.4035
บ้านหนองไผ่ อ.จักราช จ.นครราชสีมา

18-Jan-2016
ขทช.ชัยภูมิ ชุดซ่อมเมือง ปรับปรุงป้าย สาย ชย.3007
18-Jan-2016
บทช.ซับใหญ่ นำเครื่องจักรเข้าซ่อมสาย ชย.4035
18-Jan-2016
บทช.ภูเขียว ปรับปรุงป้าย สาย ชย.2004
18-Jan-2016
ขทช.ชัยภูมิ ตั้งด่านชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ สาย ชย.3009
18-Jan-2016
ขทช.นครราชสีมา จัดรายการวิทยุ "หมอทาง"
14-Jan-2016
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2559
12-Jan-2016
ขทช.นครราชสีมา ไหว้ศาลเจ้าที่แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา
12-Jan-2016
ขทช.นครราชสีมา ร่วมกันทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
12-Jan-2016
ขทช.นครราชสีมา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนของขวัญในเทศกาลปีใหม่ 2559
12-Jan-2016
ขทช.ชัยภูมิ ไหว้ศาลพระวิษณุ และศาลเจ้าที่ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2559
11-Jan-2016

สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)
เลขที่ 224  หมู่ที่ 7  ถ.มิตรภาพ-หนองปลิง  ต.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา   30000
โทร. 0-4437-0732-7       โทรสาร. 0-4437-0731