::: มุ่งพัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อโครงข่ายทางสู่มาตรฐานทางหลวงชนบทและบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน


ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทคง ซ่อมบำรุงถนนโครงข่าย
25-Mar-2014
ทชจ.นครราชสีมา เข้าร่วมพิธีเปิดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2557
25-Mar-2014
ทชจ.นครราชสีมา ร่วมงาน กีฬาหน่วยงานราชการสัมพันธ์
17-Mar-2014
ทชจ.ชัยภูมิ ร่วมต้อนรับรักษาการนายกฯ ที่อำเภอบ้านแท่น
13-Mar-2014
ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทสีคิ้ว ซ่อมบำรุงทางถนนโครงข่าย
06-Mar-2014
ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทคง ซ่อมบำรุงถนนโครงข่าย
28-Feb-2014
ทชจ.นครราชสีมา เข้าร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่
19-Feb-2014
ทชจ.นครราชสีมา การประชุมสอบสวนให้ทราบถึง ผู้มีสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ (เวนคืน)
13-Feb-2014
ทชจ.นครราชสีมา ประชุมประจำเดือน มกราคม 2557
28-Jan-2014
ทชจ.นครราชสีมา ประชุมการมีส่วนร่วม
28-Jan-2014
ทชจ.นครราชสีมา ร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
21-Jan-2014
ทชจ.นครราชสีมา ร่วมงานวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
21-Jan-2014
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา ได้เข้าร่วมงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ
07-Jan-2014
ทช.ชัยภูมิ กีฬาสัมพันธ์ 57
07-Jan-2014
ผส.ทช.5 ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชน ที่ ทช.ชัยภูมิ
02-Jan-2014
ทช.ชัยภูมิ เปิดศูนย์ปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557
02-Jan-2014
ทช.ชัยภูมิ ร่วมงานกีฬา สทช.5 กีฬาสัมพันธ์
23-Dec-2013
ทชจ.นครราชสีมา ร่วมพิธี "นครราชสีมา ถวายแด่มหาราชาของแผ่นดิน ๘๖ พรรษา"
20-Dec-2013
ทช.ชัยภูมิ มอบแบบและประมาณราคาให้ อบต.หนองตูม อ.ภูเขียว
17-Dec-2013
ทชจ.ชัยภูมิ รวมน้ำใจ ช่วยกาชาด
17-Dec-2013
ทชจ.นครราชสีมา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลฯ
16-Dec-2013
ทชจ.นครราชสีมา ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2556
13-Dec-2013
ทช.ชัยภูมิ ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
5 ธันวามหาราชา

06-Dec-2013
ทช.ชัยภูมิ ร่วมทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
06-Dec-2013
ศบช.ซับใหญ่ ตั้งศาลและทำบุญศูนย์
06-Dec-2013
ทช.ชัยภูมิ พร้อมเจ้าหน้าที่ลงนามถวายพระพรออนไลน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
5 ธันวามหาราชา

06-Dec-2013
ทช.ชัยภูมิ จัดพิธีจุดเทียนชัยและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
06-Dec-2013
ทช.ชัยภูมิร่วมเปิดหอประชุม ทส.สานสัมพันธ์
06-Dec-2013
ทช.ชัยภูมิ ร่วมกับ ปภ.ชัยภูมิ จัดโครงการ Big Cleaning Day
06-Dec-2013
สนง.ทชจ.นม. ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556
14-Feb-2013
ทชจ.ชัยภูมิ "ร่วมโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" อำเภอจัตุรัส
14-Feb-2013
ทชจ.ชัยภุมิ ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556
14-Feb-2013
ทชจ.นม. ร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
22-Jan-2013
วิศวกรใหญ่พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ และผส.สำรวจและออกแบบสำรวจแนวทาง การออกแบบถนนท่องเที่ยว และชมทิวทัศน์ อ.ปากช่อง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
10-Jan-2013
ทชจ.นม. จัดรายการวิทยุ "หมอทาง"
10-Jan-2013
ทชจ.ชัยภูมิ ร่วมเปิดงานดอกไม้บานชูช่อที่มอหินขาว
10-Jan-201
ทชจ.ชัยภูมิ ร่วมอวยพรผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เนื่องในวันปีใหม
10-Jan-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการทางหลวงชนบทจังหวัดชัยภูมิ
10-Jan-2013
ทชจ.ชัยภูมิ ตั้งศูนย์บริการทางหลวงชนบท ช่วงเทศการปีใหม
10-Jan-2013
ทชจ.ชัยภูมิ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 จังหวัดชัยภูม
02-Jan-2013
ทชจ.ชัยภูมิ จัดพิธีไหว้ศาลพระภูมิ-เจ้าที่,พระวิษณุ,ทำบุญเลี้ยงพระ และจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในหน่วยงาน
02-Jan-2013
ทช.ชัยภูมิ ร่วมแสดงความยินดีกับรองผู้ว่าคนใหม่
26-Dec-2012
ทชจ.ชัยภูมิ รวมน้ำใจช่วยกาชาด
26-Dec-2012
ทชจ.ชัยภูมิ สนับสนุนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62
26-Dec-2012
ทชจ.นครราชสีมา ร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่  ณ โรงเรียนบ้านหนองยาง ต.บ้านยาง  อ.ลำทะเมนชัย  จ.นครราชสีมา  
23-Aug-2012
ทชจ.ชัยภูมิ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ ให้กับ อปท. รุ่นที่ 4  
21-Aug-2012
ทชจ.ชัยภูมิ ตรวจงานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ชย.2004 แยก ทล.12 - แยก ทล.201  อ.ภูเขียว  จ.ชัยภูมิ  
21-Aug-2012
ทชจ.ชัยภูมิ ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ  
21-Aug-2012
ทชจ.ชัยภูมิ ร่วมทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ  
21-Aug-2012
ผอ.กวท. (สทช.5 นครราชสีมา) ตรวจถนนสาย ชย.3019 แยก ทล.225 - แยก ทล.2359  อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ  
21-Aug-2012
ทชจ.ชัยภูมิ จัดกิจกรรมรักษ์ทาง - รักถิ่น  ณ  ถนนสาย ชย.3019 แยกทางหลวงหมายเลข 225 - บ้านห้วยคณฑา  อ.บ้านเขว้า,หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ  
21-Jun-2012
ทชจ.ชัยภูมิ จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก อันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ  ณ  ถนนสาย ชย.3019 แยกทางหลวงหมายเลข 225 - บ้านห้วยคณฑา  อ.บ้านเขว้า,หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ  
21-Jun-2012
ทชจ.ชัยภูมิ ร่วมโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน"  ณ  อบต.ท่ากูบ  อ.ซับใหญ่  จ.ชัยภูมิ  
21-Jun-2012
ผอ.ส่วนเครื่องกล สทช.5 (นครราชสีมา) พร้อมคณะกรรมการ ร่วมตรวจโครงการก่อสร้างถนน AC สายบ้านห้วยหว้านไพร - บ้านซำมูลนาก  อ.แก้งคร้อ  จ.ชัยภูมิ  
14-Jun-2012
ทชจ.ชัยภูมิ ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงาม  ณ  อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม  
14-Jun-2012
ทชจ.ชัยภูมิ ร่วมประชุมและลงพื้นที่ตรวจพิจารณาความเหมาะสมการขออนุญาตก่อสร้างสะพานข้ามน้ำชี  อ.เนินสง่า  จ.ชัยภูมิ  
12-Jun-2012
ทชจ.ชัยภูมิ ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ   
11-Jun-2012
สทช.5 ตรวจติดตามงานซ่อมบำรุงปกติ (4S) ณ สาย ชย.4040 และ สาย ชย.3007   
11-Jun-2012
ทชจ.ชัยภูมิ จัดประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางแก่ อปท.  
11-Jun-2012
ทชจ.นครราชสีมา จัดกิจกรรมโครงการรักษ์ทาง-รักถิ่น ณ สาย นม.1017  
11-Jun-2012
ทชจ.นครราชสีมา จัดรายการวิทยุ "หมอทางสัญจร" ประจำเดือนพฤษภาคม 2555  
11-Jun-2012
ทชจ.ชัยภูมิ ตรวจติดตามงาน 4S  
10-Apr-2012
ทชจ.ชัยภูมิ ร่วมโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน  ณ  อบต.ห้วยยายจิ๋ว  อ.เทพสถิต  จ.ชัยภูมิ   
21-Feb-2012
ผอ.ทชจ.นครราชสีมา ตรวจเยี่ยมศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทประทาย  
21-Feb-2012
ผอ.ทชจ.นครราชสีมา ตรวจเยี่ยมศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทสีคิ้ว   
21-Feb-2012
ทชจ.นครราชสีมา ตั้งด่านชั่งน้ำหนักในเขตจังหวัดนครราชสีมา 7 สายทาง   
21-Feb-2012
ทชจ.นครราชสีมา จัดรายการหมอทางสัญจร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555   
21-Feb-2012

สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)
เลขที่ 224  หมู่ที่ 7  ถ.มิตรภาพ-หนองปลิง  ต.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา   30000
โทร. 0-4437-0732-7       โทรสาร. 0-4437-0731