::: มุ่งพัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อโครงข่ายทางสู่มาตรฐานทางหลวงชนบทและบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน


แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ ร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบ VDO Conference
24-Mar-2015
แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ
24-Mar-2015
แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา จัดทำโครงการ รักษ์ทาง รักถิ่น ในสายทาง
สาย นม.3037 แยก ทล.226 - บ.โนนศรีคูณ

24-Mar-2015
แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ ตรวจรับงานโครงการยกระดับมาตรฐานทาง สาย ชย.4038
19-Mar-2015
แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ ประชุมซักซ้อมแนวทางเกี่ยวกับขั้นตอนการควบคุมงานก่อสร้าง
19-Mar-2015
แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา จัดตั้งหน่วยชั่งน้ำหนักยานพาหนะฯ
19-Mar-2015
ทชจ.นครราชสีมา จัดรายการ ทช.หมอทาง
19-Mar-2015
ทชจ.นครราชสีมา จัดตั้งหน่วยชั่งน้ำหนักยานพาหนะฯ
09-Mar-2015
ทชจ.ชัยภูมิ ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2558
06-Mar-2015
ทชจ.ชัยภูมิ ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง สาย ชย.4017 และสาย ชย.2004
06-Mar-2015
ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทสีคิ้ว ซ่อมบำรุงถนนโครงข่าย
06-Mar-2015
ทชจ.นครราชสีมา จัดรายการ " ทช.หมอทาง "
06-Mar-2015
ทชจ.นครราชสีมา จัดรายการ "ทช.หมอทาง"
06-Mar-2015
ทชจ.ชัยภูมิ ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนร้องเรียน สาย ชย.4014
27-Feb-2015
ทชจ.ชัยภูมิ ร่วม โครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน"
ณ โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม ต.ซับสีทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

27-Feb-2015
ทชจ.ชัยภูมิ ตรวจรับงานโครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย ชย.4014
27-Feb-2015
ทชจ.นครราชสีมา เข้าร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่
26-Feb-2015
ทชจ.นครราชสีมา จัดตั้งหน่วยชั่งน้ำหนักยานพาหนะ บนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท
09-Feb-2015
ทชจ.นครราชสีมาร จัดตั้งหน่วยชั่งน้ำหนักยานพาหนะ บนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท
09-Feb-2015
ทชจ.นครราชสีมา จัดตั้งหน่วยชั่งน้ำหนักยานพาหนะฯ
09-Feb-2015
ทชจ.นครราชสีมา จัดตั้งหน่วยชั่งน้ำหนักยานพาหนะฯ
09-Feb-2015
ทชจ.นครราชสีมา จัดรายการวิทยุ "หมอทาง"
09-Feb-2015
ทชจ.นครราชสีมา จัดกิจกรรม รักษ์ทาง รักถิ่น
02-Feb-2015
ทชจ.นครราชสีมา จัดรายการวิทยุ "หมอทาง"
30-Jan-2015
ผอ.ทชจ.นครราชสีมา เข้าร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่
29-Jan-2015
ทชจ.นครราชสีมา ร่วมงาน กีฬาหน่วยงานราชการสัมพันธ์
29-Jan-2015
ผอ.ทชจ.ชัยภูมิ ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดหาทุน สร้างหอพญาแล
29-Jan-2015
ทชจ.นครราชสีมา จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
28-Jan-2015
ผอ.ทชจ.ชัยภูมิ ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อม ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

28-Jan-2015
ทชจ.ชัยภูมิ ร่วมโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" ณ อ.๙ับใหญ่
28-Jan-2015
ทชจ.นครราชสีมา จัดรายการวิทยุหมอทาง
26-Jan-2015
ทชจ.นครราชสีมา ร่วมงาน วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
21-Jan-2015
ทชจ.นครราชสีมา ร่วมงาน วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
21-Jan-2015
ผอ.ทชจ.นครราชสีมา ให้การต้อนรับคณะตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
16-Jan-2015
ผอ.ทชจ.ชัยภูมิ ร่วมต้อนรับผู้ตรวจกระทรวงคมนาคม ที่ นครราชสีมา
16-Jan-2015
ผส.ทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) เป็นประธานมอบเหรียญรางวัลกีฬาวูซ
07-Jan-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา

07-Jan-2015
ทชจ.ชัยภูมิ ขอพร ผอ.ทชจ.ชัยภูมิ เนื่องในวาระดิถีชึ้นปีใหม่ 2558
14-Jan-2015
ทชจ.ชัยภูมิ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 จังหวัดชัยภูม

14-Jan-2015
ทชจ.ชัยภูมิจัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ไฟฟ้าแสงสว่างสาย ชย.3001
14-Jan-2015
ผอ.ทชจ.ชัยภูมิ ร่วมวางพวงมาลาสักการะอนุเสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2558
14-Jan-2015
ผอ.ทชจ.ชัยภูมิ ขอพรผู้ว่าฯ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2558
14-Jan-2015
ทชจ.ชัยภูมิ ให้บริการประชาชนเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2558
14-Jan-2015
ผอ.ทชจ.ชัยภูมิ ไหว้ศาลพระวิษณุ และศาลเจ้าที่ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2558
14-Jan-2015
ทชจ.ชัยภูมิ ขอพร ผอ.ทชจ.ชัยภูมิ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2558
08-Jan-2015
ผอ.ทชจ.ชัยภูมิ ขอพรผู้ว่าฯ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2558
08-Jan-2015
ผอ.ทชจ.ชัยภูมิ ไหว้ศาลพระวิษณุ และศาลเจ้าที่ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2558
08-Jan-2015
ผอ.ทชจ.นครราชสีมา ร่วมงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ปี 2557
06-Jan-2015
ทชจ.ชัยภูมิ เปิดศูนย์ปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558
06-Jan-2015
ทชจ.ชัยภูมิ ให้บริการประชาชนเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2558
06-Jan-2015
ทชจ.ชัยภูมิ ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา มหาราชา

15-Dec-2014
ทชจ.ชัยภูมิตรวจงานยกระดับมาตรฐานทาง สาย ชย.4054
15-Dec-2014
ทชจ.ชัยภูมิ ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2557
15-Dec-2014
ทชจ.ชัยภูมิ ร่วมทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชมพรรษา
15-Dec-2014
ทชจ.ชัยภูมิ รวมน้ำใจ ช่วยกาชาด
15-Dec-2014
ทชจ.นครราชสีมา ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2557
15-Dec-2014
ทชจ.นครราชสีมา ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2557
15-Dec-2014
ผู้ว่าฯ นครราชสีมา พร้อมด้วย ผอ.ทชจ. นครราชสีมา ร่วมประชุมวางแผนดำเนินการผลักดันงบประมาณก่อสร้างสะพาน
15-Dec-2014
ทชจ.นครราชสีมา จัดรายการวิทยุหมอทาง
15-Dec-2014
ทชจ.นครราชสีมา จัดรายการวิทยุหมอทาง
15-Dec-2014
ทชจ.ชัยภูมิ ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
5 ธันวา มหาราชา

08-Dec-2014
ทชจ.ชัยภูมิตรวจงานยกระดับมาตรฐานทาง สาย ชย.4054
08-Dec-2014
ทชจ.ชัยภูมิ จัดพิธีจุดเทียนชัยและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
08-Dec-2014

ทชจ.ชัยภูมิ ร่วมโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" ณ อำเภอภักดีชุมพล
08-Dec-2014

ทชจ.ชัยภูมิ ปรับปรุงถนนสาย ชย.4051 พร้อมรับนักท่องเที่ยวฤดูหนาว
08-Dec-2014
ทชจ.ชัยภูมิ ร่วมทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
08-Dec-2014
ทชจ.ชัยภูมิ ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
08-Dec-2014
ทชจ.นม. ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2557
08-Dec-2014
ผอ.ทชจ.นครราชสีมา เข้าร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่
08-Dec-2014
ทชจ.นครราชสีมา ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2557
08-Dec-2014
ทชจ.นครราชสีมา ประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
08-Dec-2014
ทชจ.นครราชสีมา จัดรายการวิทยุ "หมอทาง"
24-Nov-2014
ทชจ.ชัยภูมิ ปรับปรุงถนนสาย ชย.4051 พร้อมรับนักท่องเที่ยวฤดูหนาว
24-Nov-2014
ทชจ.นครราชสีมา จัดรายการวิทยุหมอทาง
18-Nov-2014
ผอ.ทชจ.นครราชสีมา ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"
18-Nov-2014
ทชจ.ชัยภูมิ ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
18-Nov-2014
ทชจ.ชัยภูมิ ร่วมโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" ณ อ.ภักดีชุมพล
18-Nov-2014
ทชจ.ชัยภูมิ ร่วมพัฒนาภูมิทัศน์มอหินขาว
01-Nov-2014
ทชจ.ชัยภูมิ ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2557
01-Nov-2014
ทชจ.นครราชสีมา จัดรายการวิทยุ "หมอทาง"
11-Nov-2014
ผอ.ทชจ.นครราชสีมา ร่วมกิจกรรม "ประเพณีวันลอยกระทง 2557"
11-Nov-2014
ผอ.ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทสีคิ้ว จัดประชุมเจ้าหน้าที่และบุคลากรประจำศูนย์
06-Nov-2014
ผอ.ทชจ.นครราชสีมา ร่วมกิจกรรม "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" จังหวัดนครราชสีมา
06-Nov-2014
ทชจ.นครราชสีมา จัดรายการวิทยุหมอทาง
06-Nov-2014
ผอ.ทชจ.ชัยภูมิ ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำเดือน
06-Nov-2014
ทชจ.นครราชสีมา จัดรายการวิทยุ "หมอทาง"
03-Nov-2014
ทชจ.นครราชสีมา ประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สายบ้านสะพานหงษ์ - บ้านแปะโนนไฮ

03-Nov-2014
ผอ.ทชจ.นครราชสีมา ตรวจสอบด่านช่างน้ำหนัก
03-Nov-2014
ทชจ.นครราชสีมา จัดรายการวิทยุ "หมอทาง"
03-Nov-2014
ทชจ.นครราชสีมา จัดรายการวิทยุ "หมอทาง "
03-Nov-2014
ทชจ.ชัยภูมิ นำเครื่องจักร บรรทุกเรือช่วยภัยแล้ง บ้านลำชี อำเภอ คอนสวรรค์
31-Oct-2014
ทชจ.ชัยภูมิ ตั้งด่านช่างน้ำหนัก สาย ชย.3001 และ ชย.3002
29-Oct-2014
ทชจ.ชัยภูมิ ตรวจรับงานโครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC สายบ้านยาง - บ้านกลาง
29-Oct-2014
ทชจ.นครราชสีมา ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2557
28-Oct-2014
ทชจ.นครราชสีมา ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช
28-Oct-2014
ทชจ.ชัยภูมิ ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุเสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปิยมหาราช
27-Oct-2014
ผอ.ทชจ.นครราชสีมา เข้าร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่
27-Oct-2014
ผอ.ทชจ.ชัยภูมิ ตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ
24-Oct-2014
ทชจ.ชัยภูมิ ตรวจรับงานโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Ac สาย ชย. 4039
24-Oct-2014
ทชจ.ชัยภูมิ ร่วมโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน"
ณ โรงเรียนชัยชมพลวิทยา

17-Oct-2014
ทชจ.นครราชสีมา จัดรายการวิทยุหมอทาง
16-Oct-2014
ผอ.ทชจ.นครราชสีมา ร่วมงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลวงชนบท
16-Oct-2014
ผอ.ทชจ.นครราชสีมา และข้าราชการในหน่วยงานเข้าร่วมพิธีรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ
16-Oct-2014
ทชจ.ชัยภูมิ ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2557
15-Oct-2014
ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทสีคิ้ว ซ่อมบำรุงถนนโครงข่าย
15-Oct-2014
ทชจ.นครราชสีมา เข้าร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
24-Sep-2014
ทชจ.นครราชสีมา จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย แยก ทล.224 - บ้านป่าบง
24-Sep-2014
ทชจ.ชัยภูมิ นำเครื่องจักร ยกเครื่องสูบน้ำช่วยภัยแล้ง ต.หนองไผ่
23-Sep-2014
ทชจ.ชัยภูมิ ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง สาย ชย.3013 และ ชย.3002
10-Sep-2014
ทชจ.ชัยภูมิ ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
08-Oct-2014
ทชจ.ชัยภูมิ ร่วมประชุมส่วนล่วงหน้าการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
09-Sep-2014
ทชจ.ชัยภูมิ ร่วมประชุมส่วนล่วงหน้าการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
05-Sep-2014
ผอ.ทชจ.นครราชสีมา เข้าร่วม ตรวจติดตามเอกลักษณ์ทาง ทช.
05-Sep-2014
ทชจ.ชัยภูมิ ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง สาย ชย.3001
04-Sep-2014
สคล.ประชุมติดตามและแนะนำงานด้านเครื่องกล ครั้งที่ 1
26-Aug-2014
ทชจ.ชัยภูมิ ประชุมประจำเดือน กันยายน 2557
04-Sep-2014
ทชจ.นครราชสีมา ประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างถนน สาย
แยก ทล.2-บ้านมะเกลือเก่า

29-Aug-2014
ทชจ.ชัยภูมิ ร่วมการสัมมนาอาสาสมัครทางหลวงชนบท (อส.ทช.) 2557
29-Aug-2014
ทชจ.ชัยภูมิ ร่วมการสัมมนาอาสาสมัครทางหลวงชนบท (อส.ทช.) 2557
29-Aug-2014
ทชจ.ชัยภูมิ จัดประชาคมฯ โครงการยกระดับมาตรฐานทาง สายแยก ทล.2055-บ้านห้วยจันหล้า
29-Aug-2014
ทชจ.ชัยภูมิ ร่วมโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้

25-Aug-2014
ทชจ.ชัยภูมิ ตั้งด่านชั่งน้ำหนักสาย ชย.3013
25-Aug-2014
ทชจ.ชัยภูมิ นำเจ้าหน้าที่เข้าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูม
25-Aug-2014
ทชจ.นครราชสีมา ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557

14-Aug-2014
ทชจ.นครราชสีมา ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิหาคม 2557

14-Aug-2014
ทชจ.นครราชสีมา ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557

14-Aug-2014
ทชจ.ชัยภูมิ นำเจ้าหน้าที่เข้าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนามสำนักงานทางหลวงชนบท
จังหวัดชัยภูม

14-Aug-2014
ทชจ.ชัยภูมิ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 12 สิงหา มหาราชิน
14-Aug-2014
ทชจ.ชัยภูมิ ร่วมงานจุดเทียนชัยถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี
14-Aug-2014
ทชจ.นครราชสีมา ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2557
13-Aug-2014
ผอ.ทชจ.นครราชสีมา พร้อมบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการตรวจสุขภาพประจำปี 2557
13-Aug-2014
ทชจ.ชัยภูมิ ร่วมโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ลดภาวะโลกร้อน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนารถ

07-Aug-2014
ผอ.ทชจ.นครราชสีมา เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์กำจัดวัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำ
07-Aug-2014
ทชจ.ชัยภูมิ ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง สาย ชย.3002
05-Aug-2014
ทชจ.ชัยภูมิ จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามแม่น้ำชี

05-Aug-2014
ทชจ.ชัยภูมิ จัดโครงการปลูกหญ้าแฝก และร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
สาย ชย.3019

30-Jul-2014
ผอ.ทชจ.นครราชสีมา เข้าร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่
30-Jul-2014
สนง.ทชจ.นครราชสีมา จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย นม.6031
บ้านดอนขุนสนิท - บ้านตะคร้อ

24-Jul-2014
ผอ.ทชจ.นครราชสีมา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรงาน "มหกรรมปรองดองสมานฉันท์
คืนความสุขให้คนในชาติ"

24-Jul-2014
ทชจ.ชัยภูมิ ร่วมงานแสดงมุฑิตาจิต ณ พานอราม่า กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ
23-Jul-2014
ทชจ.ชัยภูมิ ร่วมงาน "พิธีตักบาตรเพื่อความปรองดองสมานฉันธ์ คืนความสุขให้คนในชาติ"
23-Jul-2014
ทชจ.ชัยภูมิ ร่วมโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน"
ณ วัดบ้านน้ำลาด อ.เทพสถิต

21-Jul-2014
สนง.ทชจ.นครราชสีมา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
17-Jul-2014
ผอ.ทชจ.นครราชสีมา ร่วมกิจกรรม รักษ์ทาง - รักถิ่น ในสายทาง นม.1049
แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บ้านโคกสูง

17-Jul-2014
ทชจ.ชัยภูมิ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายจากสำนักงานคลังจังหวัด
15-Jul-2014
ทชจ.ชัยภูมิ ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2557
15-Jul-2014
ผอ.ทชจ.นครราชสีมา ร่วมงาน "มหกรรมสร้างความปรองดอง คืนความสุขให้คนในชาติ"
09-Jul-2014
ทชจ.ชัยภูมิ ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงทางไกลผ่านดาวเทียม (VDO conference)
09-Jul-2014
ผอ.ทชจ.ชัยภูมิ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเจ็ตสกี โปรทัวร์ 2014
09-Jul-2014
ผอ.ทชจ.ชัยภูมิ ร่วมพิธีเปิดการประมูลทะเบียนเลขสวย ครั้งที่ 3/2557
09-Jul-2014
ทชจ.ชัยภูมิ ตรวจรับงานอำนวยความปลอดภัย สาย ชย.4014
07-Jul-2014
ทชจ.ชัยภูมิ ตั้งด่านช่างน้ำหนัก ถนนสาย ชย.4014
07-Jul-2014
ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทสีคิ้ว ซ่อมบำรุงถนนโครงข่าย สาย นม.4033 แยก ทล.2256 - บ้านช่องสำราญ

07-Jul-2014
ผอ.ทชจ.นครราชสีมา เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
03-Jul-2014
ทชจ.ชัยภูมิ ร่วมกิจกรรม "ร้อยรวมดวงใจคนชัยภูมิ"
27-Jun-2014
ทชจ.ชัยภูมิ ตรวจรับงานโครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย ชย.3033
27-Jun-2014
ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทสีคิ้ว ซ่อมบำรุงถนนโครงข่าย
27-Jun-2014
ทชจ.นครราชสีมา ประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย นม.3032
26-Jun-2014
ทชจ.ชัยภูมิ จัดประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการฯ ด้านงานทาง แก่ อปท.ครั้งที่ 3/2557
25-Jun-2014
ทชจ.ชัยภูมิ ตั้งด่านช่างน้ำหนัก สาย ชย.4014
25-Jun-2014
ทชจ.ชัยภูมิ จัดประชาคมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย ชย.3033
25-Jun-2014
ทชจ.ชัยภูมิ ตรวจโครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย ชย.4014
25-Jun-2014
ทชจ.นครราชสีมา ประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย นม.4033
แยก ทล.2256 - บ้านช่องสำราญ

19-Jun-2014
ผอ.ทชจ.ชัยภูมิ ร่วมเปิดงาน "เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงาม" ประจำปี 2557
19-Jun-2014
ทชจ.ชัยภูมิ ร่วมโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน"
ณ วัดกลางโนนแดง อ.บ้านเขว้า

19-Jun-2014
ทชจ.ชัยภูมิ ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง สาย ชย.4017
19-Jun-2014
ผอ.ทชจ.นครราชสีมา เข้าร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่
19-Jun-2014
ผอ.ทชจ.นครราชสีมา ร่วมให้การต้อนรับ นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

06-Jun-2014
ผอ.ทชจ.นครราชสีมา เข้าร่วมประชุม ประจำเดือนพฤษภาคม
06-Jun-2014
สนง.ทชจ.นครราชสีมา เข้าร่วมประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ
02-Jun-2014
ผอ.ทชจ.นม. ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่พระราชวิมลโมลี ในโอกาสดำรงตำแหน่งเจ้าคณะ
จังหวัดนครราชสีมา

29-May-2014
นายสมเกียรติ ทองโต วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรัษาทางและสะพาน ลงพื้นที่
ตรวจติดตามผลงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2557

29-May-2014
ผอ.ทชจ.นครราชสีมา ร่วมให้การต้อนรับ นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

06-Jun-2014
ผอ.ทชจ.นครราชสีมา เข้าร่วมประชุม ประจำเดือนพฤษภาคม
06-Jun-2014
สนง.ทชจ.นครราชสีมา เข้าร่วมประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ
02-Jun-2014
ผอ.ทชจ.นม. ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่พระราชวิมลโมลี ในโอกาสดำรงตำแหน่งเจ้าคณะ
จังหวัดนครราชสีมา

29-May-2014
นายสมเกียรติ ทองโต วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรัษาทางและสะพาน ลงพื้นที่
ตรวจติดตามผลงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2557

29-May-2014
ทชจ.นครราชสีมา เข้าร่วมประชุมชีแจงเชิงปฏิบัติการ
23-May-2014
ทชจ.นครราชสีมา ร่วมงาน วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2557
28-Apr-2014
ทชจ.นครราชสีมา ประชุมประจำเดือน เมษายน 2557
23-Apr-2014
ทชจ.นครราชสีมา จัดพิธีรดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ 2557
23-Apr-2014
ทชจ.นครราชสีมา ร่วมกิจกรรม "๗+๓ วันอันตราย"
23-Apr-2014
ทชจ.นครราชสีมา ร่วมพิธี เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

26-Mar-2014
ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทสีคิ้ว ซ่อมบำรุงถนนโครงข่าย
25-Mar-2014
ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทคง ซ่อมบำรุงถนนโครงข่าย
25-Mar-2014
ทชจ.นครราชสีมา เข้าร่วมพิธีเปิดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2557
25-Mar-2014
ทชจ.นครราชสีมา ร่วมงาน กีฬาหน่วยงานราชการสัมพันธ์
17-Mar-2014
ทชจ.ชัยภูมิ ร่วมต้อนรับรักษาการนายกฯ ที่อำเภอบ้านแท่น
13-Mar-2014
ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทสีคิ้ว ซ่อมบำรุงทางถนนโครงข่าย
06-Mar-2014
ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทคง ซ่อมบำรุงถนนโครงข่าย
28-Feb-2014
ทชจ.นครราชสีมา เข้าร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่
19-Feb-2014
ทชจ.นครราชสีมา การประชุมสอบสวนให้ทราบถึง ผู้มีสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ (เวนคืน)
13-Feb-2014
ทชจ.นครราชสีมา ประชุมประจำเดือน มกราคม 2557
28-Jan-2014
ทชจ.นครราชสีมา ประชุมการมีส่วนร่วม
28-Jan-2014
ทชจ.นครราชสีมา ร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
21-Jan-2014
ทชจ.นครราชสีมา ร่วมงานวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
21-Jan-2014
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา ได้เข้าร่วมงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ
07-Jan-2014
ทช.ชัยภูมิ กีฬาสัมพันธ์ 57
07-Jan-2014
ผส.ทช.5 ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชน ที่ ทช.ชัยภูมิ
02-Jan-2014
ทช.ชัยภูมิ เปิดศูนย์ปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557
02-Jan-2014
ทช.ชัยภูมิ ร่วมงานกีฬา สทช.5 กีฬาสัมพันธ์
23-Dec-2013
ทชจ.นครราชสีมา ร่วมพิธี "นครราชสีมา ถวายแด่มหาราชาของแผ่นดิน ๘๖ พรรษา"
20-Dec-2013
ทช.ชัยภูมิ มอบแบบและประมาณราคาให้ อบต.หนองตูม อ.ภูเขียว
17-Dec-2013
ทชจ.ชัยภูมิ รวมน้ำใจ ช่วยกาชาด
17-Dec-2013
ทชจ.นครราชสีมา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลฯ
16-Dec-2013
ทชจ.นครราชสีมา ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2556
13-Dec-2013
ทช.ชัยภูมิ ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
5 ธันวามหาราชา

06-Dec-2013
ทช.ชัยภูมิ ร่วมทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
06-Dec-2013
ศบช.ซับใหญ่ ตั้งศาลและทำบุญศูนย์
06-Dec-2013
ทช.ชัยภูมิ พร้อมเจ้าหน้าที่ลงนามถวายพระพรออนไลน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
5 ธันวามหาราชา

06-Dec-2013
ทช.ชัยภูมิ จัดพิธีจุดเทียนชัยและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
06-Dec-2013
ทช.ชัยภูมิร่วมเปิดหอประชุม ทส.สานสัมพันธ์
06-Dec-2013
ทช.ชัยภูมิ ร่วมกับ ปภ.ชัยภูมิ จัดโครงการ Big Cleaning Day
06-Dec-2013
สนง.ทชจ.นม. ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556
14-Feb-2013
ทชจ.ชัยภูมิ "ร่วมโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" อำเภอจัตุรัส
14-Feb-2013
ทชจ.ชัยภุมิ ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556
14-Feb-2013
ทชจ.นม. ร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
22-Jan-2013
วิศวกรใหญ่พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ และผส.สำรวจและออกแบบสำรวจแนวทาง การออกแบบถนนท่องเที่ยว และชมทิวทัศน์ อ.ปากช่อง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
10-Jan-2013
ทชจ.นม. จัดรายการวิทยุ "หมอทาง"
10-Jan-2013
ทชจ.ชัยภูมิ ร่วมเปิดงานดอกไม้บานชูช่อที่มอหินขาว
10-Jan-201
ทชจ.ชัยภูมิ ร่วมอวยพรผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เนื่องในวันปีใหม
10-Jan-2013
สทช.5 (นครราชสีมา) ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการทางหลวงชนบทจังหวัดชัยภูมิ
10-Jan-2013
ทชจ.ชัยภูมิ ตั้งศูนย์บริการทางหลวงชนบท ช่วงเทศการปีใหม
10-Jan-2013
ทชจ.ชัยภูมิ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 จังหวัดชัยภูม
02-Jan-2013
ทชจ.ชัยภูมิ จัดพิธีไหว้ศาลพระภูมิ-เจ้าที่,พระวิษณุ,ทำบุญเลี้ยงพระ และจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในหน่วยงาน
02-Jan-2013
ทช.ชัยภูมิ ร่วมแสดงความยินดีกับรองผู้ว่าคนใหม่
26-Dec-2012
ทชจ.ชัยภูมิ รวมน้ำใจช่วยกาชาด
26-Dec-2012
ทชจ.ชัยภูมิ สนับสนุนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62
26-Dec-2012
ทชจ.นครราชสีมา ร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่  ณ โรงเรียนบ้านหนองยาง ต.บ้านยาง  อ.ลำทะเมนชัย  จ.นครราชสีมา  
23-Aug-2012
ทชจ.ชัยภูมิ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ ให้กับ อปท. รุ่นที่ 4  
21-Aug-2012
ทชจ.ชัยภูมิ ตรวจงานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ชย.2004 แยก ทล.12 - แยก ทล.201  อ.ภูเขียว  จ.ชัยภูมิ  
21-Aug-2012
ทชจ.ชัยภูมิ ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ  
21-Aug-2012
ทชจ.ชัยภูมิ ร่วมทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ  
21-Aug-2012
ผอ.กวท. (สทช.5 นครราชสีมา) ตรวจถนนสาย ชย.3019 แยก ทล.225 - แยก ทล.2359  อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ  
21-Aug-2012
ทชจ.ชัยภูมิ จัดกิจกรรมรักษ์ทาง - รักถิ่น  ณ  ถนนสาย ชย.3019 แยกทางหลวงหมายเลข 225 - บ้านห้วยคณฑา  อ.บ้านเขว้า,หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ  
21-Jun-2012
ทชจ.ชัยภูมิ จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก อันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ  ณ  ถนนสาย ชย.3019 แยกทางหลวงหมายเลข 225 - บ้านห้วยคณฑา  อ.บ้านเขว้า,หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ  
21-Jun-2012
ทชจ.ชัยภูมิ ร่วมโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน"  ณ  อบต.ท่ากูบ  อ.ซับใหญ่  จ.ชัยภูมิ  
21-Jun-2012
ผอ.ส่วนเครื่องกล สทช.5 (นครราชสีมา) พร้อมคณะกรรมการ ร่วมตรวจโครงการก่อสร้างถนน AC สายบ้านห้วยหว้านไพร - บ้านซำมูลนาก  อ.แก้งคร้อ  จ.ชัยภูมิ  
14-Jun-2012
ทชจ.ชัยภูมิ ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงาม  ณ  อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม  
14-Jun-2012
ทชจ.ชัยภูมิ ร่วมประชุมและลงพื้นที่ตรวจพิจารณาความเหมาะสมการขออนุญาตก่อสร้างสะพานข้ามน้ำชี  อ.เนินสง่า  จ.ชัยภูมิ  
12-Jun-2012
ทชจ.ชัยภูมิ ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ   
11-Jun-2012
สทช.5 ตรวจติดตามงานซ่อมบำรุงปกติ (4S) ณ สาย ชย.4040 และ สาย ชย.3007   
11-Jun-2012
ทชจ.ชัยภูมิ จัดประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางแก่ อปท.  
11-Jun-2012
ทชจ.นครราชสีมา จัดกิจกรรมโครงการรักษ์ทาง-รักถิ่น ณ สาย นม.1017  
11-Jun-2012
ทชจ.นครราชสีมา จัดรายการวิทยุ "หมอทางสัญจร" ประจำเดือนพฤษภาคม 2555  
11-Jun-2012
ทชจ.ชัยภูมิ ตรวจติดตามงาน 4S  
10-Apr-2012
ทชจ.ชัยภูมิ ร่วมโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน  ณ  อบต.ห้วยยายจิ๋ว  อ.เทพสถิต  จ.ชัยภูมิ   
21-Feb-2012
ผอ.ทชจ.นครราชสีมา ตรวจเยี่ยมศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทประทาย  
21-Feb-2012
ผอ.ทชจ.นครราชสีมา ตรวจเยี่ยมศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทสีคิ้ว   
21-Feb-2012
ทชจ.นครราชสีมา ตั้งด่านชั่งน้ำหนักในเขตจังหวัดนครราชสีมา 7 สายทาง   
21-Feb-2012
ทชจ.นครราชสีมา จัดรายการหมอทางสัญจร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555   
21-Feb-2012

สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)
เลขที่ 224  หมู่ที่ 7  ถ.มิตรภาพ-หนองปลิง  ต.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา   30000
โทร. 0-4437-0732-7       โทรสาร. 0-4437-0731