จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

::: มุ่งพัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อโครงข่ายทางสู่มาตรฐานทางหลวงชนบทและบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน....#ราคาวัสดุท้องถิ่น สามารถดูได้จากเว็บไซต์กรมทางหลวงชนบท

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิก!!!
21-Nov-2017

แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์"(รุ่นที่ 2) ระหว่างวันที่ 22 - 24 พ.ย.60
20-Nov-2017
หลักสูตร+ใบสมัคร โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและบุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
20-Nov-2017

ู้

ระยะเวลาในการออกคำสั่งทางปกครอง
18-Mar-2015
ความเสียหายจากการก่อสร้างถนนรุกล้ำที่ดินของประชาชน
16-Dec-2014ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบท ผ่านระบบประชุมทางไกล
20-Nov-2017
จัดประชุมผู้บริหารในเขตพื้นที่สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)
16-Nov-2017
แก้ไขจุดเสี่ยง เพิ่มความปลอดภัยทางถนน ลงพื้นที่นำร่องจุดเสี่ยง จ.นครราชสีมา
14-Nov-2017

ดูข่าวกิจกรรมของสำนักฯ ย้อนหลัง  click ที่นี่

ผส.ทช.ที่ 5 ร่วมประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน จังหวัดบุรีรัมย์
26-Sep-2016
สทช.5 (นครราชสีมา) ให้การต้อนรับสำนักฝึกอบรม คณะติดตามผลดำเนินงานการมีส่วนร่วม
ภาคประชาชน ประจำปี 2558
15-Sep-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สาย อ.ด่านขุนทด - บ.หนองแวง

21-Jul-2015

ปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การคำนวนราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์"
15-Nov-2017

เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การคำนวนราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์"
17-Nov-2017


แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิปรับปรุงทัศนียภาพทาสีหลักกันโค้ง
04-Oct-2017
แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิปรับปรุงทัศนียภาพทาสีสะพาน
04-Oct-2017
แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิประชุมรับมอบแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
03-Oct-2017
บทช.หนองกี่ปรับปรุงผิวจราจร
02-Oct-2017
แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์ปลูกต้นดาวเรือง
02-Oct-2017
บทช.ซับใหญ่ ตั้งด่านชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่
02-Oct-2017
แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ ตั้งด่านชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ร่วมกับ บทช.ซับใหญ่และสภ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ
02-Oct-2017
แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

01-Oct-2017

ดูข่าวกิจกรรมของ ทชจ. ย้อนหลัง  click ที่นี่
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)
เลขที่ 224  หมู่ที่ 7  ถ.มิตรภาพ-หนองปลิง  ต.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา   30000
โทร. 0-4437-0732-7    โทรสาร. 0-4437-0731