ผ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Facebook/Nmgames


อากาศวันนี้

::: มุ่งพัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อโครงข่ายทางสู่มาตรฐานทางหลวงชนบทและบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
"ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลางและพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก"
   

สทช.5 (นครราชสีมา) ดำเนินการสรรหาและคัดเลือก พนักงานราชการครั้งที่ 2
ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลางและพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

28-Jul-2014
สบณ. ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2557
28-Jul-2014
ผส.ทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดที่ 4
การประหยัดพลังงาน

28-Jul-2014
ผส.ทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2557

28-Jul-2014
ผอ.สตว.ลงพื้นที่ตรวจเอกสาร QCS ปี 2557
28-Jul-2014
ผส.ทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมโครงการพิเศษโป่งตาลอง
28-Jul-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดงาน "สายสัมพันธ์ ฉันท์ พี่น้อง ทช."
28-Jul-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมเตรียมงาน สายสัมพันธ์ ฉันพี่น้อง ทช.
21-Jul-2014
ผส.ทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมเสนอแผนงาน โครงการลงทุน
ขนาดใหญ่ (Maga project)

21-Jul-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมคัดเลือกสายทางโดดเด่น
21-Jul-2014

ดูข่าวกิจกรรมของสำนักฯ ย้อนหลัง  click ที่นี่

ทชจ.นครราชสีมา จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย นม.3126 แยก ทล.206 - บ้านสัมฤทธิ์

07-Jul-2014
ทชจ.นครราชสีมา จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย นม.3036 แยก ทล. 226 - บ้านพิมาย

07-Jul-2014
ผส.ทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) เป็นประธานการประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน"
สาย นม.1120 แยก ทล.2 - บ้านโคกไผ่

01-Jul-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สายแยก ทล.304-บ้านท่ามะปรางค์
04-Jun-2014
ผส.ทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 3
(ปัจฉิมนิเทศโครงการ)

23-May-2014

สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "ด้านสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคางานทางและสะพาน
18-Jul-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การประมาณราคางานทาง" วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2557
09-Jul-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การประมาณราคางานทาง"
วันที่ 26-27 มิถุนายน 2557

27-Jun-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างประสบการณ์การควบคุมงาน
ก่อสร้างฐานรากสะพานขนาดใหญ่

25-Jun-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การประมาณราคางานทาง"
25-Jun-2014


สนง.ทชจ.นครราชสีมา จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย นม.6031
บ้านดอนขุนสนิท - บ้านตะคร้อ

24-Jul-2014
ผอ.ทชจ.นครราชสีมา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรงาน "มหกรรมปรองดองสมานฉันท์
คืนความสุขให้คนในชาติ"

24-Jul-2014
ทชจ.ชัยภูมิ ร่วมงานแสดงมุฑิตาจิต ณ พานอราม่า กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ
23-Jul-2014
ทชจ.ชัยภูมิ ร่วมงาน "พิธีตักบาตรเพื่อความปรองดองสมานฉันธ์ คืนความสุขให้คนในชาติ"
23-Jul-2014
ทชจ.ชัยภูมิ ร่วมโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน"
ณ วัดบ้านน้ำลาด อ.เทพสถิต

21-Jul-2014

ดูข่าวกิจกรรมของ ทชจ. ย้อนหลัง  click ที่นี่
สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)
เลขที่ 224  หมู่ที่ 7  ถ.มิตรภาพ-หนองปลิง  ต.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา   30000
โทร. 0-4437-0732-7       โทรสาร. 0-4437-0731