จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

::: มุ่งพัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อโครงข่ายทางสู่มาตรฐานทางหลวงชนบทและบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน....#ราคาวัสดุท้องถิ่น สามารถดูได้จากเว็บไซต์กรมทางหลวงชนบท

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งวิศวกรโยธา
25-Mar-2016
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ตำแหน่งวิศวกรโยธา
09-Feb-2016
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง วิศวกรโยธา
20-Jan-2016

แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การสำรวจและประมาณราคางานซ่อมบำรุงปกติและงานซ่อมบำรุงพิเศษ" วันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2560
22-May-2017
ข้อตกลงระดับการให้บริการ กระบวนงานบำรุงทาง (การบำรุงรักษาทางตามข้อร้องเรียน)
12-May-2015

ู้

ระยะเวลาในการออกคำสั่งทางปกครอง
18-Mar-2015
ความเสียหายจากการก่อสร้างถนนรุกล้ำที่ดินของประชาชน
16-Dec-2014สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 ร่วมประชุมอบรมทางไกลผ่านจอภาพ (Vido Conference)
22-May-2017
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 ร่วมประชุมอบรมทางไกลผ่านจอภาพ (Vido Conference)
19-May-2017
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 ร่วมประชุมอบรมทางไกลผ่านจอภาพ (Vido Conference)
18-May-2017
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 ประชุมผู้บริหารประจำเดือนพฤษภาคม 2560
18-May-2017
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 จัดประชุมสภากาแฟจังหวัดนครราชสีมา
18-May-2017
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 เป็นประธานเปิดโครงการสัมนา เรื่อง "การควบคุมคุณภาพวัสดุและงานก่อสร้างทาง"
17-May-2017
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทบอำนาญเจริญ
16-May-2017

ดูข่าวกิจกรรมของสำนักฯ ย้อนหลัง  click ที่นี่

ผส.ทช.ที่ 5 ร่วมประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน จังหวัดบุรีรัมย์
26-Sep-2016
สทช.5 (นครราชสีมา) ให้การต้อนรับสำนักฝึกอบรม คณะติดตามผลดำเนินงานการมีส่วนร่วม
ภาคประชาชน ประจำปี 2558
15-Sep-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สาย อ.ด่านขุนทด - บ.หนองแวง

21-Jul-2015

สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) จัดอบรมหลักสูตรการคำนวณราคากลาง
งานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์

26-Dec-2016
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) จัดอบรมหลักสูตรการคำนวณราคากลาง
งานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์

26-Dec-2016
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การควบคุมงานก่อสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตประบปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ

20-Dec-2016
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การควบคุมงานก่อสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตประบปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาต

20-Dec-2016
นายสมบูรณ์ ชัยศิรินิรันดร์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ฝึกอบรม
หลักสูตร การควบคุมคุณภาพการก่อสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต
ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ

16-Dec-2016


ขทช.ชัยภูมิ รื้อถอนป้ายไฟเตือนจราจรที่ชำรุด ชย.3016
18-May-2017
บทช.สีคิ้ว ติดตั้งป้ายจราจรควบคุมความเร็ว สายนม.3032
18-May-2017
บทช.จักราช ร่วมปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้แห่งชาติ
18-May-2017
บทช.จักราช กิจกรรมรักทางรักถิ่น
18-May-2017
บทช.คง ซ่อมแซมตามเรื่องร้องเรียน สายนม.1022
18-May-2017
บทช.คง ตรวจติดตามงานก่อสร้าง
18-May-2017
แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมาจัดการประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
18-May-2017
ขทช.นครราชสีมา สำรวจสายทางเพื่องก่อสร้างรางระบายน้ำ สาย นม.3032
18-May-2017
แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมาจัดการประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
05-May-2017

ดูข่าวกิจกรรมของ ทชจ. ย้อนหลัง  click ที่นี่
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)
เลขที่ 224  หมู่ที่ 7  ถ.มิตรภาพ-หนองปลิง  ต.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา   30000
โทร. 0-4437-0732-7    โทรสาร. 0-4437-0731