จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

::: มุ่งพัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อโครงข่ายทางสู่มาตรฐานทางหลวงชนบทและบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน....#ราคาวัสดุท้องถิ่น สามารถดูได้จากเว็บไซต์กรมทางหลวงชนบท

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งวิศวกรโยธา
25-Mar-2016
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ตำแหน่งวิศวกรโยธา

09-Feb-2016
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง วิศวกรโยธา
20-Jan-2016

ข้อตกลงระดับการให้บริการ กระบวนงานบำรุงทาง (การบำรุงรักษาทางตามข้อร้องเรียน)
12-May-2015

ู้

ระยะเวลาในการออกคำสั่งทางปกครอง
18-Mar-2015
ความเสียหายจากการก่อสร้างถนนรุกล้ำที่ดินของประชาชน
16-Dec-2014นายสมบูรณ์ ชัยศิรินิรันทร์ หัวหน้าคณะทำงานตรวจติดตามโครงการ คณะที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจติดตาม
โครงการตำบลละ 5 ล้านบาท บ้านสะพานหิน หมู่ 8 ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นม.

12-May-2016
นายสมบูรณ์ ชัยศิรินิรันทร์ หัวหน้าคณะทำงานตรวจติดตามโครงการ คณะที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจติดตาม
โครงการตำบลละ 5 ล้านบาท บ้านหนองปลิง หมู่ 4 ต.ไชยมงคล อ.เมือง จ.นม.

12-May-2016
นายสมบูรณ์ ชัยศิรินิรันทร์ หัวหน้าคณะทำงานตรวจติดตามโครงการ คณะที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจติดตาม
โครงการตำบลละ 5 ล้านบาท บ้านโกรกเดือนห้า หมู่ 7 ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นม.

12-May-2016
นายสมบูรณ์ ชัยศิรินิรันดร์ หัวหน้าคณะทำงานตรวจติดตามโครงการ คณะที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจติดตาม
โครงการตำบลละ 5 ล้านบาท บ้านหนองปลิง หมู่ 4 ต.ไชยมงคล อ.เมือง จ.นม.

12-May-2016
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

22-Apr-2016
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) เข้าร่วมประชุมผู้บริหารผ่านระบบ Vdo Conference
22-Apr-2016
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานโครงการก่อสร้างปีงบประมาณ 2559
22-Apr-2016

ผส.ทช.ที่ 5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ
19-Apr-2016

ผส.ทช.ที่ 5 นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

19-Apr-2016

ผส.ทช.ที่ 5 ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริหารจัดการเดินรถโดยสารสาธารณะ GPS
ณ จุดตรวจรถโดยสาร อ.สีคิ้ว

19-Apr-2016

ดูข่าวกิจกรรมของสำนักฯ ย้อนหลัง  click ที่นี่

สทช.5 (นครราชสีมา) ให้การต้อนรับสำนักฝึกอบรม คณะติดตามผลดำเนินงานการมีส่วนร่วม
ภาคประชาชน ประจำปี 2558

15-Sep-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สาย อ.ด่านขุนทด - บ.หนองแวง

21-Jul-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สายบ้านจ้อ - บ้านดงเปือย
01-Jul-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สาย บ้านพยุงมิตร - บ้าน
คลองสมบูรณ์

01-Jul-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม 'การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สาย นม.1017
แยก ทล.2 - บ้านเตยกระโตน

01-Jul-2015

สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) ส่งเสริมองค์ความรู้แก่ อปท.ในพื้นที่
18-May-2016
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การควบคุมคุณภาพการก่อสร้างทางและสะพาน"
14-Mar-2016
ผส.ทช.ที่ 5 ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร "การออกแบบถนนลาดยาง
และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก"ให้กับ อปท.

18-Feb-2016
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) อบรมภาคสนามหลักสูตร "การสำรวจและเขียนแบบงานทางด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ "

10-Feb-2016
ผส.ทช.ที่ 5 เป็นประธานพิธีเปิดอบรมหลักสูตร "การสำรวจและเขียนแบบงานทางด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ "

10-Feb-2016


ขทช.นครราชสีมา เข้าร่วมงาน "วิสาขบูชา พุทธบารมี"
24-May-2016
ขทช.นครราชสีมา จัดรายการวิทยุหมอทาง
24-May-2016
ขทช.นครราชสีมา จัดรายการวิทยุหมอทาง
24-May-2016
ขทช.ชัยภูมิ ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2559
23-May-2016
ผอ.ขทช.นครราชสีมา เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
19-May-2016

ดูข่าวกิจกรรมของ ทชจ. ย้อนหลัง  click ที่นี่
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)
เลขที่ 224  หมู่ที่ 7  ถ.มิตรภาพ-หนองปลิง  ต.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา   30000
โทร. 0-4437-0732-7       โทรสาร. 0-4437-0731