ผ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Facebook/Nmgames


อากาศวันนี้

::: มุ่งพัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อโครงข่ายทางสู่มาตรฐานทางหลวงชนบทและบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลางและพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
15-Aug-2014
   

สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาระบบคลังข้อมูล Data Warehouse
ระยะที่ 2 " รุ่นที่ 2 ผ่านระบบ VDO Conference

16-Oct-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ตั้งด่านชั่งน้ำหนัก สาย นม. 4047
16-Oct-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ตั้งด่านช่างน้ำหนัก สาย นม. 4057
16-Oct-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมทางหลวงชนบท ครบรอบ 12 ปี
16-Oct-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมอบรมการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558
ผ่านระบบ VDO Conference

16-Oct-2014
สตว.ลงพื้นที่ตรวจสอบเอกสาร QCS. ปี 2557 (รอบที่ 2 ) ทชจ.ชย.
08-Oct-2014
สตว.ลงพื้นที่ตรวจเอกสาร QCS. ปี 2557 (รอบที่ 2 ) ทชจ.สร.
02-Oct-2014
สตว.ลงพื้นที่ตรวจเอกสาร QCS. ปี 2557 (รอบที่ 2 ) ทขจ.บร.
02-Oct-2014
สตว.ลงพื้นที่ ตรวจเอกสาร QCS ปี 2557 (รอบที่ 2 )
01-Oct-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) ตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทางทางแอสฟัลติกคอนกรีต
สาย บ้านหนองลุมพุก - บ้านโกรกตาแป้น

01-Oct-2014

ดูข่าวกิจกรรมของสำนักฯ ย้อนหลัง  click ที่นี่

สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สายแยก ทล.3462
บ้านโคกน้อยโนนสมบูรณ

26-Sep-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สายแยก ทช.นม.3127 - บ้าน
ทุ่งสว่าง

19-Sep-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สายแยก ทล.201 - บ้านเขว้า
18-Sep-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สาย แยก ทล.2074 - บ้าน
ห้วยมะไฟ

11-Sep-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สายบ้านหนองจาน - บ้าน
โสกดู่

09-Sep-2014

สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การควบคุมงานก่อสร้างทางและสะพาน"
30-Jul-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "ด้านสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคางานทางและสะพาน
18-Jul-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การประมาณราคางานทาง" วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2557
09-Jul-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การประมาณราคางานทาง"
วันที่ 26-27 มิถุนายน 2557

27-Jun-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างประสบการณ์การควบคุมงาน
ก่อสร้างฐานรากสะพานขนาดใหญ่

25-Jun-2014


ทชจ.ชัยภูมิ ร่วมโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน"
ณ โรงเรียนชัยชมพลวิทยา

17-Oct-2014
ทชจ.นครราชสีมา จัดรายการวิทยุหมอทาง
16-Oct-2014
ผอ.ทชจ.นครราชสีมา ร่วมงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลวงชนบท
16-Oct-2014
ผอ.ทชจ.นครราชสีมา และข้าราชการในหน่วยงานเข้าร่วมพิธีรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ
16-Oct-2014
ทชจ.ชัยภูมิ ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2557
15-Oct-2014

ดูข่าวกิจกรรมของ ทชจ. ย้อนหลัง  click ที่นี่
สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)
เลขที่ 224  หมู่ที่ 7  ถ.มิตรภาพ-หนองปลิง  ต.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา   30000
โทร. 0-4437-0732-7       โทรสาร. 0-4437-0731