จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

::: มุ่งพัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อโครงข่ายทางสู่มาตรฐานทางหลวงชนบทและบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน....#ราคาวัสดุท้องถิ่น สามารถดูได้จากเว็บไซต์กรมทางหลวงชนบท

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนายช่างโยธาและพนักงานขับเครื่องจักรกลชนาดเบา
31-Jan-2018
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนายช่างโยธาและพนักงานขับเครื่องจักรกลชนาดเบา
09-Jan-2018

ขอเชิญประชาชนร่วมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ระหว่างวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ลานพระราชวังดุสิต
14-Feb-2018
โครงการเผยแพร่องค์ความรู้เรื่อง "การเตรียยมความพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์สำรวจ"
30-Jan-201
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมจำนวน 2 หลักสูตร
09-Jan-2018
ขอยกเลิกโครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตร "การประมาณราคางานซ่อมบำรุงถนนลาดยางและถนนคอนกรีต"
09-Jan-2018

ระยะเวลาในการออกคำสั่งทางปกครอง
18-Mar-2015
ความเสียหายจากการก่อสร้างถนนรุกล้ำที่ดินของประชาชน
16-Dec-2014คณะตรวจเอกลักษณ์ ทช. (ส่วนภูมิภาค) ลงพื้นที่ตรวจประเมินแขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์
20-Feb-2018
ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม "จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
19-Jan-2018
คณะตรวจเอกลักษณ์ ทช. (ส่วนภูมิภาค) ลงพื้นที่ตรวจประเมินสายทางแขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์
19-Jan-2018
คณะตรวจเอกลักษณ์ ทช. (ส่วนภูมิภาค) ลงพื้นที่ตรวจประเมินสายทางแขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์
19-Jan-2018
คณะตรวจเอกลักษณ์ ทช. (ส่วนภูมิภาค) ลงพื้นที่ตรวจประเมินสายทางแขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์
19-Jan-2018
ร่วมบริจาคโลหิตกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
13-Jan-2018
ร่วมประชุมผู้บริหารกรมทางหลวงชนบทผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference)
12-Jan-2018
ประชุมผู้บริหารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
09-Jan-2018

ดูข่าวกิจกรรมของสำนักฯ ย้อนหลัง  click ที่นี่

ผส.ทช.ที่ 5 ร่วมประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน จังหวัดบุรีรัมย์
26-Sep-2016
สทช.5 (นครราชสีมา) ให้การต้อนรับสำนักฝึกอบรม คณะติดตามผลดำเนินงานการมีส่วนร่วม
ภาคประชาชน ประจำปี 2558
15-Sep-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สาย อ.ด่านขุนทด - บ.หนองแวง

21-Jul-2015

จัดฝึกอบรม "ออกแบบ เขียนแบบงานทางโดยใช้โปรแกรม Road Pack"
15-Dec-2017
จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การออกแบบ เขียนแบบงานทางโดยใช้โปรแกรม Road Pack"
13-Dec-2017
จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์"
22-Nov-2017
ปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การคำนวนราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์"
15-Nov-2017

เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การคำนวนราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์"
17-Nov-2017


แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิปรับปรุงทัศนียภาพทาสีหลักกันโค้ง
04-Oct-2017
แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิปรับปรุงทัศนียภาพทาสีสะพาน
04-Oct-2017
แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิประชุมรับมอบแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
03-Oct-2017
บทช.หนองกี่ปรับปรุงผิวจราจร
02-Oct-2017
แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์ปลูกต้นดาวเรือง
02-Oct-2017
บทช.ซับใหญ่ ตั้งด่านชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่
02-Oct-2017
แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ ตั้งด่านชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ร่วมกับ บทช.ซับใหญ่และสภ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ
02-Oct-2017
แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

01-Oct-2017

ดูข่าวกิจกรรมของ ทชจ. ย้อนหลัง  click ที่นี่
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)
เลขที่ 224  หมู่ที่ 7  ถ.มิตรภาพ-หนองปลิง  ต.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา   30000
โทร. 0-4437-0732-7    โทรสาร. 0-4437-0731