จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

::: มุ่งพัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อโครงข่ายทางสู่มาตรฐานทางหลวงชนบทและบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน....#ราคาวัสดุท้องถิ่น สามารถดูได้จากเว็บไซต์กรมทางหลวงชนบท

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลางและพนักงงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
04-Sep-2017

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวันเวลาสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลางและพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
09-Aug-2017

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) รับสมัครบุคคลเพือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป (พร.)
20-Jul-2017

แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การสำรวจและประมาณราคางานซ่อมบำรุงปกติและงานซ่อมบำรุงพิเศษ" วันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2560
22-May-2017
ข้อตกลงระดับการให้บริการ กระบวนงานบำรุงทาง (การบำรุงรักษาทางตามข้อร้องเรียน)
12-May-2015

ู้

ระยะเวลาในการออกคำสั่งทางปกครอง
18-Mar-2015
ความเสียหายจากการก่อสร้างถนนรุกล้ำที่ดินของประชาชน
16-Dec-2014สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงผ่าน ระบบ Video Conference
11-Sep-2017
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ออกตรวจ Random Chcek สาย นม.3032
08-Sep-2017
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ประชุมพิจารณากรอบอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ 2561
08-Sep-2017
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ออกตรวจ Random Chcek สายทางในเขตพื้นที่บุรีรัมย์
07-Sep-2017
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ประชุมผู้บริหารประจำเดือน กันยายน
07-Sep-2017
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ออกตรวจ Random Chcek สายทางในเขตพื้นที่ ขทช.สุรินทร์,บุรีรัมย์
06-Sep-2017
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) จัดกิจกรรมปลูกต้นดาวเรือง
06-Sep-2017

ดูข่าวกิจกรรมของสำนักฯ ย้อนหลัง  click ที่นี่

ผส.ทช.ที่ 5 ร่วมประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน จังหวัดบุรีรัมย์
26-Sep-2016
สทช.5 (นครราชสีมา) ให้การต้อนรับสำนักฝึกอบรม คณะติดตามผลดำเนินงานการมีส่วนร่วม
ภาคประชาชน ประจำปี 2558
15-Sep-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สาย อ.ด่านขุนทด - บ.หนองแวง

21-Jul-2015

สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) จัดอบรมหลักสูตรการคำนวณราคากลาง
งานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์

26-Dec-2016
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) จัดอบรมหลักสูตรการคำนวณราคากลาง
งานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์

26-Dec-2016
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การควบคุมงานก่อสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตประบปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ

20-Dec-2016
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การควบคุมงานก่อสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตประบปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาต

20-Dec-2016
นายสมบูรณ์ ชัยศิรินิรันดร์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ฝึกอบรม
หลักสูตร การควบคุมคุณภาพการก่อสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต
ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ

16-Dec-2016


แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ ดำเนินการซ่อมแซมผิวถนนที่เสียหาย
11-Sep-2017
ขทช.ชัยภูมิ ซ่อมบำรุงผิวถนนสาย ชย.3026
08-Sep-2017
ขทช.ชัยภูมิ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้าข้างทาง ชย.1026
08-Sep-2017
บทช.สีคิ้ว สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
07-Sep-2017
ซ่อมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่าง สายนม.1048
07-Sep-2017
บทช.สีคิ้วซ่อมบำรุงบริเวณไหล่ทางสาเหตุเกิดจากน้ำกัดเซาะ Service
07-Sep-2017
ขทช.นม.ตรวจติดตามเอกลักษณ์ทาง ทช.
07-Sep-2017
ขทช.บุรีรัมย์ ปรับปรุงทัศนียภาพถนนสวยงาน งานเก็บป้ายผิดกฏหมาย
06-Sep-2017
ขทช.บุรีรัมย์ ปรับปรุงทัศนียภาพถนนสวยงาน งานตัดหญ้า
06-Sep-2017
บทช.พุทไธสง ปรับปรุงทัศนียภาพถนนสวยงาน
06-Sep-2017

ดูข่าวกิจกรรมของ ทชจ. ย้อนหลัง  click ที่นี่
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)
เลขที่ 224  หมู่ที่ 7  ถ.มิตรภาพ-หนองปลิง  ต.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา   30000
โทร. 0-4437-0732-7    โทรสาร. 0-4437-0731