จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


อากาศวันนี้

::: มุ่งพัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อโครงข่ายทางสู่มาตรฐานทางหลวงชนบทและบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน....#ราคาวัสดุท้องถิ่น สามารถดูได้จากเว็บไซต์กรมทางหลวงชนบท

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
โครงการเงินกู้ ฯ (เพิ่มเติม)

27-Apr-2015
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
โครงการเงินกู้ ฯ (ตำแหน่ง นายช่างโยธา)

22-Apr-2015
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
โครงการเงินกู้เพื่อยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบทระยะเร่งด่วน (เพิ่มเติม)

21-Apr-2015
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
โครงการเงินกู้ เพื่อยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบทระยะเร่งด่วน

08-Apr-2015
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
โครงการเงินกู้ เพื่อยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบทระยะเร่งด่วน (เพิ่มเติม)

08-Apr-2015

ข้อตกลงระดับการให้บริการ กระบวนงานบำรุงทาง (การบำรุงรักษาทางตามข้อร้องเรียน)
12-May-2015

ู้ มุมความรู้

ระยะเวลาในการออกคำสั่งทางปกครอง
18-Mar-2015
ความเสียหายจากการก่อสร้างถนนรุกล้ำที่ดินของประชาชน
16-Dec-2014

สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมผู้บริหาร
18-May-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมพิธี "วันฉัตรมงคล" ประจำปี 2558
18-May-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์หน่วยงาน
18-May-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมการจัดทำการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
18-May-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จักฝึกอบรม "การควบคุมคุณภาพงานทางสำหรับโครงการถนนดีทั่วไทย"
18-May-2015
ผส.ทช.ที่ 5 ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส่วนเครื่องกล
18-May-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการทางหลวงชนบท ของ ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทสีคิ้ว
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558

10-Apr-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) ประชุมช่างควบคุมงาน
10-Apr-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) ร่วมพิธี วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึก
มหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2558

10-Apr-2015
ผส.ทช.ที่ 5 ร่วมออกรายการวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
10-Apr-2015

ดูข่าวกิจกรรมของสำนักฯ ย้อนหลัง  click ที่นี่

สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สายบ้านหนองนา - ลำปลาบมาศ
21-Jan-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน " สายแยก ทล.2369 - บ้านเต็งเตี๊ย
07-Jan-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สายแยก ทล.3462
บ้านโคกน้อยโนนสมบูรณ

26-Sep-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สายแยก ทช.นม.3127 - บ้าน
ทุ่งสว่าง

19-Sep-2014
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สายแยก ทล.201 - บ้านเขว้า
18-Sep-2014

สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การประมาณราคางานทาง"
18-May-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การประมาณราคางานทาง"
18-May-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การเขียนแบบงานทางโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์"
18-May-201518
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การควบคุมคุณภาพวัสดุก่อสร้างทาง"
02-Apr-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การสำรวจเพื่อการออกแบบทาง"
19-Mar-2015


ขทช.ชัยภูมิ ร่วมโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" ณ อ.เกษตรสมบูรณ์
20-May-2015
ขทช.ชัยภูมิ ตรวจรับงานโครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย ชย.3003
20-May-2015
ขทช.นครราชสีมา จัดรายการวิทยุ "ทช.หมอทาง"
19-May-2015
ขทช.ชัยภูมิ ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2558
18-May-2015
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยฯ
18-May-2015

ดูข่าวกิจกรรมของ ทชจ. ย้อนหลัง  click ที่นี่
สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)
เลขที่ 224  หมู่ที่ 7  ถ.มิตรภาพ-หนองปลิง  ต.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา   30000
โทร. 0-4437-0732-7       โทรสาร. 0-4437-0731