จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

::: มุ่งพัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อโครงข่ายทางสู่มาตรฐานทางหลวงชนบทและบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน....#ราคาวัสดุท้องถิ่น สามารถดูได้จากเว็บไซต์กรมทางหลวงชนบท

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งวิศวกรโยธา
25-Mar-2016
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ตำแหน่งวิศวกรโยธา
09-Feb-2016
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง วิศวกรโยธา
20-Jan-2016

ข้อตกลงระดับการให้บริการ กระบวนงานบำรุงทาง (การบำรุงรักษาทางตามข้อร้องเรียน)
12-May-2015

ู้

ระยะเวลาในการออกคำสั่งทางปกครอง
18-Mar-2015
ความเสียหายจากการก่อสร้างถนนรุกล้ำที่ดินของประชาชน
16-Dec-2014สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) ประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้าง
ประจำ พนักงานราชการ ดีเด่น ประจำปี 2559

27-Jan-2017
ประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบท ผ่านระบบ Vdo Conference
24-Jan-2017
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) สนับสนุนเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกล ลงพื้นที่
ช่วยอุทกภัย

24-Jan-2017
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) มอบรางวัล โครงการ 1 สายทาง 1 เขตทาง
100% ให้กับหมวดบำรุงทางหลวงชนบทในพื้นที่

19-Jan-2017
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) ประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือน
มกราคาม 2560

19-Jan-2017
หน่วย Qct สทช.5 ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างตามระบบ QCS.
แขวงทางหลวงชนบทชัยภูม

19-Jan-2017
สทช.ที่ 5 ร่วมกิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า
จังหวัดนครราชสีมา

16-Jan-2017
หน่วย QCT. สทช. 5 ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างตามระบบ QCS.
แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร

16-Jan-2017
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) ออกกำลังกายทุกวันพุธ ครั้งที่ 5
13-Jan-2017
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม โครงการขุดสำรวจซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์
ไทย - ญี่ปุ่น

13-Jan-2017

ดูข่าวกิจกรรมของสำนักฯ ย้อนหลัง  click ที่นี่

ผส.ทช.ที่ 5 ร่วมประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน จังหวัดบุรีรัมย์
26-Sep-2016
สทช.5 (นครราชสีมา) ให้การต้อนรับสำนักฝึกอบรม คณะติดตามผลดำเนินงานการมีส่วนร่วม
ภาคประชาชน ประจำปี 2558
15-Sep-2015
สทช.5 (นครราชสีมา) จัดประชุม "การมีส่วนร่วมภาคประชาชน" สาย อ.ด่านขุนทด - บ.หนองแวง

21-Jul-2015

สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) จัดอบรมหลักสูตรการคำนวณราคากลาง
งานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์

26-Dec-2016
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) จัดอบรมหลักสูตรการคำนวณราคากลาง
งานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์

26-Dec-2016
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การควบคุมงานก่อสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตประบปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ

20-Dec-2016
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การควบคุมงานก่อสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตประบปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาต

20-Dec-2016
นายสมบูรณ์ ชัยศิรินิรันดร์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ฝึกอบรม
หลักสูตร การควบคุมคุณภาพการก่อสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต
ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ

16-Dec-2016


ขทช.ชัยภูมิ ประชุมประจำเดือน มกราคม 2560
27-Jan-2017
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" ณ อ.คอนสวรรค์
27-Jan-2017
ผอ.ขทช.ชัยภูมิ พร้อมคณะ ตรงจติดตามโครงการงานซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต สาย ชย.5024 แยก ทล.3007 - บ้านสามพันตา
25-Jan-2017
ผอ.ขทช.ชัยภูมิ พร้อมคณะ ตรวจติดตามโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอส
ฟัลติกคอนกรีต สาย ชย.3007 แยก ทล.225 บ้านโปร่งคลองเหนือ

25-Jan-2017
ผอ.ขทช.ชัยภูมิ ตรวจเยี่ยมจุดซ่อมบำรุงเมืองชัยภูมิ ขณะปฏิบัติงาน
สาย ชย.5024

25-Jan-2017

ดูข่าวกิจกรรมของ ทชจ. ย้อนหลัง  click ที่นี่
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)
เลขที่ 224  หมู่ที่ 7  ถ.มิตรภาพ-หนองปลิง  ต.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา   30000
โทร. 0-4437-0732-7    โทรสาร. 0-4437-0731